O nas

PGB Innowacje Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa

NIP: 5213645864
REGON: 146555740

KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000452379

PGB Innowacje

Spółka badawczo – rozwojowa, skoncentrowana na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem energii wytworzonej z biogazu, a także optymalizacji procesów eksploatacji biogazowni rolniczych.

Zarząd PGB Innowacje Sp. z o.o.

Sabine Dujacquier  – Prezes Zarządu

 

PGB Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa

NIP: 5213559099
REGON: 142329299

KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000352419

PGB Inwestycje

Działalność spółki koncentruje się wokół rozwoju nowych projektów opartych na odnawialnych źródłach energii, w szczególności na biogazie rolniczym. Do zadań Spółki należy tworzenie od podstaw projektów biogazowni rolniczych oraz instalacji fotowoltaicznych (PV).

Zarząd PGB Inwestycje Sp. z o.o.

Marcin Laskowski – Prezes Zarządu
Tomasz Włodarczyk – Wiceprezes Zarządu

 

PGB Serwis Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa

NIP: 5213635707
REGON: 146263580

KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000430909

PGB Serwis

Spółka operacyjno – serwisowa, której zadaniem jest zarządzanie instalacjami odnawialnych źródeł energii.

Zarząd PGB Serwis Sp. z o.o.

Tomasz Włodarczyk – Prezes Zarządu
Marcin Laskowski – Wiceprezes Zarządu

 

Misja

Działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wytwarzamy energię elektryczną, ciepło i usługi systemowe z biogazu oraz innych odnawialnych rozproszonych źródeł energii, dostarczając je klientom w sposób niezawodny i konkurencyjny.

Wizja

Lider produkcji biogazu w Polsce oraz dostawca na rynki międzynarodowe innowacyjnych i efektywnych technologii, wykorzystujących inteligentne systemy informatyczne.

Aktualności

Loading...