O nas

hero

Polska Grupa Biogazowa

Działalność Polskiej Grupy Biogazowej (PGB) została zapoczątkowana w 2007 r. 
Grupę tworzy 5 spółek operacyjnych:

PGB Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa
NIP: 5213674630
REGON: 147309189
KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000513626

PGB Dystrybucja

Spółka zajmująca się obrotem i dystrybucją energii elektrycznej oraz kompleksową obsługą wytwórców energii elektrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem wytwórców wchodzących w skład Polskiej Grupy Biogazowej (PGB) oraz Grupy Enerco.

Spółka posiada koncesję na obrót energią elektryczną oraz koncesję na dystrybucję energii elektrycznej.

Zarząd PGB Dystrybucja Sp. z o.o.
Marcin Orłowski - Prezes Zarządu
Grzegorz Tomasik – Wiceprezes Zarządu

Więcej szczegółów dotyczących działalności spółki

PGB Innowacje Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa
NIP: 5213645864
REGON: 14655574
KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000452379

PGB Innowacje

Spółka badawczo – rozwojowa, skoncentrowana na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem energii wytworzonej z biogazu, a także optymalizacji procesów eksploatacji biogazowni rolniczych.

Zarząd PGB Innowacje Sp. z o.o. 
Marcin Orłowski - Prezes Zarządu
Jan Popczyk - Wiceprezes Zarządu
Grzegorz Tomasik - Wiceprezes Zarządu

PGB Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa
NIP: 5213559099
REGON: 142329299
KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000352419

PGB Inwestycje

Działalność spółki koncentruje się wokół rozwoju nowych projektów opartych na odnawialnych źródłach energii, w szczególności na biogazie rolniczym. Do zadań Spółki należy tworzenie od podstaw projektów biogazowni rolniczych oraz instalacji fotowoltaicznych (PV).

Zarząd PGB Inwestycje Sp. z o.o. 
Marcin Orłowski - Prezes Zarządu
Marcin Laskowski - Członek Zarządu

PGB Serwis Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa
NIP: 5213635707
REGON: 14626358
KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000430909

PGB Serwis

Spółka operacyjno - serwisowa, której zadaniem jest zarządzanie instalacjami odnawialnych źródeł energii.

Zarząd PGB Serwis Sp. z o.o. 
Marcin Orłowski - Prezes Zarządu

  • Misja

    Działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wytwarzamy energię elektryczną, ciepło i usługi systemowe z biogazu oraz innych odnawialnych rozproszonych źródeł energii, dostarczając je klientom w sposób niezawodny i konkurencyjny.

  • Wizja

    Lider produkcji biogazu w Polsce oraz dostawca na rynki międzynarodowe innowacyjnych i efektywnych technologii, wykorzystujących inteligentne systemy informatyczne.