O nas

PGB S.A
ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa

NIP: 5213656247
REGON: 14689265000000

KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000479209

Polska Grupa Biogazowa specjalizuje się w skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej z biogazu w Polsce i zatrudnia ponad 170 osób.

Od 2023 roku jesteśmy częścią globalnej firmy TotalEnergies będącej największym producentem biometanu we Francji i liderem w dziedzinie wytwarzania biogazu na rynku europejskim. W 2022 roku TotelEnergies zajął trzecie miejsce na świecie pod względem inwestycji w OZE.

PGB powstała w 2007 roku z inicjatywy specjalistów z wieloletnim i bogatym doświadczeniem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Głównym obszarem naszej działalności jest produkcja energii elektrycznej i ciepła z biogazu – a docelowo biometanu, wprowadzanego do sieci gazowej – z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Świadczymy również usługi związane z tą produkcją. Realizując postulat gospodarki o obiegu zamkniętym, oferujemy gospodarstwom rolnym zagospodarowanie odpadów organicznych i wykorzystanie pofermentu do nawożenia upraw. Ponadto większość naszych zakładów jest wyposażona w nowoczesne i przyjazne dla środowiska systemy suszenia drewna. Obecnie obejmują one 33 suszarni komorowych i 6 suszarni taśmowych. Do Polskiej Grupy Biogazowej należą następujące spółki:

PGB Innowacje Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa

NIP: 5213645864
REGON: 146555740

KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000452379

PGB Innowacje

Spółka badawczo – rozwojowa, skoncentrowana na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji energii elektrycznej i ciepła, ze szczególnym uwzględnieniem energii wytworzonej z biogazu, a także optymalizacji procesów eksploatacji biogazowni rolniczych.

PGB Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa

NIP: 5213559099
REGON: 142329299

KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000352419

PGB Inwestycje

Działalność spółki koncentruje się wokół rozwoju nowych projektów opartych na odnawialnych źródłach energii, w szczególności na biogazie rolniczym. Do zadań Spółki należy tworzenie od podstaw projektów biogazowni rolniczych oraz instalacji fotowoltaicznych (PV).

 

PGB Serwis Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa

NIP: 5213635707
REGON: 146263580

KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000430909

PGB Serwis

Spółka operacyjno – serwisowa, której zadaniem jest zarządzanie instalacjami odnawialnych źródeł energii.

Misja

Działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wytwarzamy energię elektryczną, ciepło i usługi systemowe z biogazu oraz innych odnawialnych rozproszonych źródeł energii, dostarczając je klientom w sposób niezawodny i bezpieczny.

Wizja

Lider produkcji biogazu w Polsce oraz dostawca na rynki międzynarodowe innowacyjnych i efektywnych technologii, wykorzystujących inteligentne systemy informatyczne.

Aktualności

Loading...