Polska Grupa Biogazowa (PGB) rozpoczyna budowę swojej dziewiętnastej biogazowni w Polsce

Zaledwie kilka tygodni po oddaniu do użytku instalacji w Gołoszycach Polska Grupa Biogazowa (PGB), przejęta przez TotalEnergies w marcu 2023 r.,
rusza z budową swojej dziewiętnastej biogazowni w Polsce, która powstanie w Półwsi w województwie warmińsko-mazurskim. 

Plan REPowerEU, będący reakcją Komisji Europejskiej na zakłócenia w dostawach gazu na europejskim rynku energii, zakłada wyprodukowanie 35 mld m3 biometanu w UE do 2030 roku. Ocenia się, że Polska dysponuje dużym potencjałem produkcji biogazu, czwartym wśród państw członkowskich Unii. Według naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nasz kraj może produkować około 8 mld m3 rocznie. Osiągnięcie tego poziomu wymaga jednak pokaźnych inwestycji. Jako że odnawialny gaz jest odpowiedzią na wyzwania klimatyczne, a zarazem sposobem na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, Polska Grupa Biogazowa (PGB), będąca liderem swej branży w Polsce, dąży do zdynamizowania krajowego rynku biogazu i biometanu.

Grupa jest właścicielem i operatorem osiemnastu biogazowni o łącznej mocy 19 MW.  Dwie kolejne są w budowie, właśnie w Półwsi i w Bagdadzie w województwie wielkopolskim. Ponadto PGB projektuje kilkanaście nowych inwestycji.

7 grudnia 2023 roku odbyła się ceremonia wmurowania kamienia węgielnego pod obiekt w Półwsi. Ta kogeneracyjna jednostka o mocy 1 megawata (MW), której uruchomienie zaplanowano na czwarty kwartał 2024 r., umożliwi wprowadzenie kolejnych ilości odnawialnej energii do krajowej sieci energetycznej. Każdego roku będzie produkowała ponad 8,3 GWh energii elektrycznej i niemal 8 GWhth ciepła.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz i członkowie zarządu Grupy. Zdarzenie relacjonowały regionalne i branżowe media.

Pragnę szczególnie podziękować gościom dzisiejszej uroczystości, wszystkim zaangażowanym podmiotom i przedstawicielom lokalnej społeczności za ich wkład w ten istotny projekt. Dzięki swemu szerokiemu zastosowaniu – od zbiórki odpadów organicznych, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła, po produkcję naturalnego nawozu pofermentacyjnego – biogaz stanowi ważne ogniwo gospodarki o obiegu zamkniętym. Z jego dobrodziejstw korzysta cała społeczność lokalna. Rozwój biogazowni i całego sektora nie tylko promuje energię odnawialną, lecz również tworzy nowe miejsca pracy

– powiedziała Sabine Dujacquier – Zastępca Dyrektora Generalnego Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

Rozwój odnawialnych źródeł energii jest dla Polski fundamentalnym i nieodwracalnym procesem. Podjęte przed laty decyzje o otwarciu się na inwestycje w odnawialne źródła energii przynoszą dziś owoce w postaci trzeciej biogazowni PGB w powiecie i stanowią fundament dla zrównoważonego rozwoju naszej lokalnej społeczności. Każdego dnia widzimy, jak inwestycje PGB i TTE, kolejnego globalnego gracza, który zainwestował w naszym powiecie, przekładają się na wzrost zatrudnienia, większe wpływy z podatków oraz wyższe standardy bezpieczeństwa i higieny pracy

podkreślił Bartosz Bielawski, Starosta Powiatu Iławskiego.

Z dumą przyczyniamy się do transformacji energetycznej w Polsce poprzez stały rozwój energetyki biogazowej opartej na lokalnie wytwarzanym odnawialnym paliwie umożliwiającym niskoemisyjną produkcję energii elektrycznej. PGB realizuje także cele UE w zakresie zrównoważonego rozwoju i niezależności energetycznej.
Dzięki przejęciu PGB, uruchomieniu biogazowni w Gołoszycach i dzisiejszej inauguracji projektu w Półwsi rok 2023 zapowiada się przełomowo dla TotalEnergies w Polsce. Chcemy nie tylko utrzymać tę dynamikę, lecz również zwiększyć aktywność w dziedzinie biogazu w kraju, umożliwiając dekarbonizację zużycia energii wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Celem TotalEnergies na rok 2030 jest osiągnięcie łącznej mocy produkcyjnej brutto na poziomie 20 TWh ekwiwalentu biometanu i udziału kapitałowego w produkcji (equity production) rzędu 10 TWh

– oznajmił Olivier Guerrini – Wiceprezes ds. Biogazu w TotalEnergies i Przewodniczący Rady Nadzorczej PGB.

Polska Grupa Biogazowa

PGB specjalizuje się w skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej z biogazu w Polsce i zatrudnia ponad 170 osób. Jest częścią globalnej firmy TotalEnergies będącej największym producentem biometanu we Francji i liderem w dziedzinie wytwarzania biogazu na rynku europejskim. W 2022 roku TotelEnergie zajął trzecie miejsce na świecie pod względem inwestycji w OZE.

PGB rozpoczęła działalność w 2007 roku z inicjatywy specjalistów z wieloletnim i bogatym doświadczeniem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Jej podstawową działalność stanowi produkcja energii elektrycznej i ciepła z biogazu – a docelowo biometanu, wprowadzanego do sieci gazowej – z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Grupa świadczy również usługi związane z tą produkcją. Realizując postulat gospodarki o obiegu zamkniętym, PGB oferuje gospodarstwom rolnym zagospodarowanie odpadów organicznych i wykorzystanie pofermentu do nawożenia upraw. Ponadto większość zakładów PGB jest wyposażona w nowoczesne i przyjazne dla środowiska systemy suszenia drewna. Obecnie obejmują one 33 suszarni komorowych i 6 suszarni taśmowych.

TotalEnergies

TotalEnergies jest globalną firmą multienergetyczną produkującą i sprzedającą energię: ropę naftową i biopaliwa, gaz ziemny i gazy odnawialne oraz energię ze źródeł odnawialnych (również elektryczną). Ponad 100 000 pracowników jest zaangażowanych w dostarczanie tańszej, czystszej i bardziej niezawodnej energii, dbając o to, aby była ona dostępna dla jak największej liczby osób. Grupa opiera swoje projekty i działania w prawie 130 krajach, w których jest obecna, na zrównoważonym rozwoju we wszystkich jego wymiarach, przyczyniając się do dobrobytu mieszkańców.

TotalEnergies i biogaz

TotalEnergies jest wiodącym podmiotem europejskiego sektora biogazu, z mocami produkcyjnymi sięgającymi 1,1 TWh. Zamierza stać się głównym graczem na rynku światowym, łącząc swe siły z partnerami wyróżniającymi się innowacyjnością lub czołową pozycją na rynku, takimi jak Clean Energy, Veolia i Ductor. Prowadzi działalność w obrębie całego łańcucha wartości – od opracowywania i wdrażania projektów po obrót odnawialnym gazem i jego produktami ubocznymi, takimi jak bionawozy i bioCO2. Celem TotalEnergies jest produkcja 20 TWh rocznie do 2030 r., co stanowi równowartość średniorocznego zapotrzebowania na gaz czterech milionów francuskich konsumentów i odpowiada ograniczeniu emisji CO2 o około cztery miliony ton.

Loading...