Odbiór biomasy

PGB_ilustracje

KONTAKTZapraszamy do kontaktu w sprawie szczegółów oraz warunków współpracy:

Łukasz Dudziak
Dyrektor Działu Zaopatrzenia i Logistyki
(+48) 601 951 228
lukasz.dudziak@pgbiogaz.pl

Substraty

Biogazownia rolnicza służy do produkcji biogazu, który jest jednym z odnawialnych źródeł energii.

Biogaz powstaje w wyniku fermentacji, a substratem służącym do jego wytworzenia jest biomasa, pochodząca z przetwórstwa rolno-spożywczego
oraz hodowli.

Polska Grupa Biogazowa otwarta jest na współpracę z gospodarstwami rolnymi oraz hodowlami w zakresie dostaw substratów,  w szczególności  produktów ubocznych, odpadów pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego (wytłoki, wysłodki, pulpy, wywary), w tym także ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 2 oraz kategorii 3.

 

Posiadamy zezwolenia na poniższe grupy odpadów oraz pozwolenie lekarza weterynarii na materiały kat. 2 i kat. 3 w wyznaczonych zakresach:

 • odpady z przemysłu cukrowniczego
 • odpady z przemysłu mleczarskiego
 • odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
 • odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (np. wywar gorzelniany)
 • odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
 • odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy
 • tłuszcze z separatorów
 • uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego (między innymi obornik, pomiot kurzy, serwatka odpadowa, gnojowica, mierzwa- treść przewodu pokarmowego)
 • osady technologiczne z przemysłu rolno-spożywczego oraz osady tłuszczowe
 • odpady białkowe, tłuszczowe oraz oleje roślinne
 • popłuczyny oraz osady z przetwórstwa produktów roślinnych