Odbiór biomasy

PGB_ilustracje

KONTAKTZapraszamy do kontaktu w sprawie szczegółów oraz warunków współpracy:

Region Centralny
Marcin Makulski
Kierownik Regionu
tel. (+48) 609 788 081
marcin.makulski@pgbiogaz.pl

Region Zachodni
Robert Sieńko
Kierownik Regionu
tel. (+48) 691 611 150
robert.sienko@pgbiogaz.pl

Region Wschodni
Jarosław Kulesza
Kierownik Regionu
tel. (+48) 692 014 668
jaroslaw.kulesza@pgbiogaz.pl

Centrala
Łukasz Dudziak
Dyrektor Działu Zaopatrzenia i Logistyki
(+48) 601 951 228
lukasz.dudziak@pgbiogaz.pl

Oferujemy odbiór biomasy wykorzystywanej w produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Źródłem odpadów biodegradowalnych dla naszych biogazowni są głównie: zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, gospodarstwa rolne oraz hodowlane.

W zakresie odbioru bioodpadów współpracujemy m.in. z:

 • zakładami przetwórstwa owocowo-warzywnego
 • producentami warzyw i owoców
 • cukrowniami
 • piekarniami
 • mleczarniami
 • gorzelniami

oraz szeregiem innych przedsiębiorstw, które są zainteresowane utylizacją produktów ubocznych, odpadów pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego (np. wytłoki, wysłodki, pulpy, wywary, osady), w tym także ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) kategorii 2 oraz kategorii 3.

Polska Grupa Biogazowa zapewnia i stosuje wysokie standardy odbiorów oraz przetwarzania substratów, gwarantujące bezpieczeństwo procesu produkcji biogazu rolniczego.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie utylizacji i przetwarzania biomasy. Wykorzystywane przez nas nowoczesne technologie zapewniają efektywność procesu, a profesjonalny zespół ekspertów indywidualne podejście do każdego z naszych kontrahentów.

Utylizacja bioodpadów odbywa się zgodnie z wszelkimi przepisami i wymogami prawnymi. W zakresie utylizacji odpadów z sektora rolno-spożywczego nasze obiekty dysponują m.in. decyzjami Powiatowych Lekarzy Weterynarii na przetwarzanie materiału kat. 2 i kat. 3.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi nasze biogazownie posiadają decyzje na przetwarzanie m.in.:

 • odpadów z przemysłu cukrowniczego
 • odpadów z przemysłu mleczarskiego
 • odpadów z przemysłu piekarniczego i cukierniczego
 • odpadów z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (np. wywar gorzelniany)
 • odpadów z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa
 • odpadów z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego
 • odpadów z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpadów pochodzenia roślinnego, w tym odpadów z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy
 • tłuszczy z separatorów
 • ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (między innymi obornika, pomiotu kurzego, serwatki odpadowej, gnojowicy)
 • osadów technologicznych z przemysłu rolno-spożywczego oraz osadów tłuszczowych
 • odpadów białkowych, tłuszczowych oraz olei roślinnych
 • szlamów oraz osadów z przetwórstwa produktów spożywczych

 

Warunki współpracy w zakresie odbioru biomasy

Polska Grupa Biogazowa w zakresie odbioru biomasy oferuje elastyczne formy współpracy, dostosowane do harmonogramów i specyfiki produkcyjnej klienta. 

Gwarantujemy:

 • stabilność współpracy

 • profesjonalną obsługę

 • wsparcie procesu odbioru biomasy

Jak z biomasy powstaje biogaz?

Biogaz powstaje w wyniku beztlenowej fermentacji metanowej materii organicznej. Surowcem wykorzystywanym do jego produkcji jest biomasa (odpady biodegradowalne), pochodząca głównie z przetwórstwa rolno-spożywczego oraz hodowli. Biogaz jest paliwem gazowym, wykorzystywanym do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Biogazownie w bezpieczny i profesjonalny sposób umożliwiają utylizację odpadów rolnych i spożywczych, wpisując się tym samym w realizację modelu gospodarki obiegu zamkniętego.

Niejednokrotnie gminy oraz firmy z branży rolno-spożywczej mają problem z zagospodarowaniem bioodpadów. Biogazownie stanowią idealne miejsce utylizacji biomasy, gwarantując bezpieczeństwo i efektywność procesu.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu "Jak działa biogazownia", prezentującego proces produkcji biogazu oraz zasady utylizacji biomasy na instalacjach Polskiej Grupy Biogazowej: