Odbiór biomasy

Wykorzystamy twoje bioodpady do produkcji zielonej energii

Oferujemy odbiór biomasy wykorzystywanej w produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Źródłem odpadów biodegradowalnych dla naszych biogazowni są głównie: zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, gospodarstwa rolne oraz hodowlane.

W zakresie odbioru bioodpadów współpracujemy m.in. z:

• zakładami przetwórstwa owocowo-warzywnego,
• producentami warzyw i owoców,
• cukrowniami,
• piekarniami,
• mleczarniami,
gorzelniami.

Zapraszamy do współpracy także firmy zainteresowane utylizacją produktów ubocznych, odpadów pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego (np. wytłoki, wysłodki, pulpy, wywary, osady), w tym także ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) kategorii 2 oraz kategorii 3.

Polska Grupa Biogazowa zapewnia i stosuje wysokie standardy odbiorów oraz przetwarzania substratów, gwarantujące bezpieczeństwo procesu produkcji biogazu rolniczego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie utylizacji i przetwarzania biomasy.

Wykorzystywane przez nas nowoczesne technologie zapewniają efektywność procesu, a profesjonalny zespół ekspertów indywidualne podejście do każdego z naszych kontrahentów.

Utylizacja bioodpadów odbywa się zgodnie z wszelkimi przepisami i wymogami prawnymi. W zakresie utylizacji odpadów z sektora rolno-spożywczego nasze obiekty dysponują m.in. decyzjami Powiatowych Lekarzy Weterynarii na przetwarzanie materiału kat. 2 i kat. 3.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi nasze biogazownie posiadają decyzje na przetwarzanie m.in.:

• odpadów z przemysłu cukrowniczego,
• odpadów z przemysłu mleczarskiego,
• odpadów z przemysłu piekarniczego i cukierniczego,
• odpadów z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (np. wywar gorzelniany),
• odpadów z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa,
• odpadów z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego,
• odpadów z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpadów pochodzenia roślinnego, w tym odpadów z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy,
• tłuszczy z separatorów,
• ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego (między innymi obornika, pomiotu kurzego, serwatki odpadowej, gnojowicy),
• osadów technologicznych z przemysłu rolno-spożywczego oraz osadów tłuszczowych,
• odpadów białkowych, tłuszczowych oraz olei roślinnych,
szlamów oraz osadów z przetwórstwa produktów spożywczych.

Warunki współpracy w zakresie odbioru biomasy

Polska Grupa Biogazowa w zakresie odbioru biomasy oferuje elastyczne formy współpracy, dostosowane do harmonogramów i specyfiki produkcyjnej klienta.

Znajdź na mapie biogazownię, najbliżej twojej lokalizacji
i skontaktuj się z naszym Doradcą

Gwarantujemy:

• stabilność współpracy,
• profesjonalną obsługę,
• wsparcie procesu odbioru biomasy.

Jak z biomasy powstaje biogaz?

Biogaz powstaje w wyniku beztlenowej fermentacji metanowej materii organicznej. Surowcem wykorzystywanym do jego produkcji jest biomasa (odpady biodegradowalne), pochodząca głównie z przetwórstwa rolno-spożywczego oraz hodowli. Biogaz jest paliwem gazowym, wykorzystywanym do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Biogazownie w bezpieczny i profesjonalny sposób umożliwiają utylizację odpadów rolnych i spożywczych, wpisując się tym samym w realizację modelu gospodarki obiegu zamkniętego.

Niejednokrotnie gminy oraz firmy z branży rolno-spożywczej mają problem z zagospodarowaniem bioodpadów. Biogazownie stanowią idealne miejsce utylizacji biomasy, gwarantując bezpieczeństwo i efektywność procesu.

Zapraszamy do obejrzenia filmu „Jak działa biogazownia”, prezentującego proces produkcji biogazu oraz zasady utylizacji biomasy na instalacjach Polskiej Grupy Biogazowej.

  Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

  Zostaw swój numer telefonu i adres email, oddzwonimy ze szczegółami.

  Skontaktuj się z doradcą +48 601 951 228
  Zaznacz wszystkie zgody Rozwiń
  Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych Rozwiń
  Loading...