Społeczna odpowiedzialność biznesu

Działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wytwarzamy energię elektryczną, ciepło i usługi systemowe z biogazu oraz innych odnawialnych rozproszonych źródeł energii, dostarczając je klientom w sposób niezawodny i konkurencyjny.

Naszą misję wspieramy społecznym zaangażowaniem, zwłaszcza na poziomie lokalnym. 

Wspieranie inicjatyw proekologicznych 

Będąc firmą z branży odnawialnych źródeł energii, chętnie włączamy się w projekty stanowiące wyraz troski o środowisko naturalne oraz kształtujące postawy proekologiczne.

Zaangażowanie lokalne

Wspieramy działalność regionalnych instytucji oraz organizacji edukacyjnych i kulturalnych, mających wpływ na budowanie lokalnego kapitału społecznego.

 

Budowanie proekologicznych postaw

Oferując naszym klientom przyjazne dla środowiska naturalnego usługi i produkty, staramy się zwiększać ich świadomość w kontekście konieczności transformacji energetycznej oraz roli gospodarki niskoemisyjnej.

Edukacja ekologiczna

W siedzibie spółki wdrożyliśmy szereg zasad, zwiększających ekologiczną świadomość i wrażliwość pracowników. Realizujemy wewnętrzne kampanie edukacyjne i inicjatywy mające na celu budowanie w zespole proekologicznych postaw.

Aktualności

Pomoc dla Ukrainy

Polska Grupa Biogazowa wspólnie z Gminą Liw przeprowadziła zbiórkę darów w ramach pomocy humanitarnej naszym sąsiadom, ofiarom wojny...
Loading...