Kontakt

hero

Zapraszamy do naszego biura
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa
tel. + 48 22 548 49 00
e-mail: pgbiogaz@pgbiogaz.pl


Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej
Tomasz Morawski tel. + 48 695 360 156
e-mail: tomasz.morawski@pgbiogaz.pl


Sprzedaż ciepła
Suszenie drewna
Marta Królikowska tel. + 48 665 360 164
e-mail: marta.krolikowska@pgbiogaz.pl


Odbiór i sprzedaż biomasy
Sprzedaż masy pofermentacyjnej
Łukasz Dudziak tel. + 48 601 951 228
e-mail: lukasz.dudziak@pgbiogaz.pl


Badania i rozwój
Patryk Stasiak tel. + 48 22 548 49 06
e-mail: patryk.stasiak@pgbiogaz.pl


Kontakt dla mediów
Patronaty, konferencje
Natalia Grzywalska tel. + 48 665 450 278
e-mail: natalia.grzywalska@pgbiogaz.pl