Nie ma dymu bez ognia, ale jest energia bez dymu
pgb pgb pgb pgb pgb pgb

Polska Grupa Biogazowa jest liderem produkcji biogazu w Polsce

Działalność Grupy została zapoczątkowana w 2007 roku z inicjatywy osób posiadających wieloletnie i bogate doświadczenie w obszarze energetyki odnawialnej. Głównym obszarem działalności  jest produkcja energii elektrycznej i ciepła z biogazu rolniczego oraz świadczenie usług powiązanych z sektorem odnawialnych źródeł energii.

W naszych elektrociepłowniach na biogaz rolniczy wykorzystujemy innowacyjne oraz efektywne technologie i systemy informatyczne.

Odbiór biomasy

Współpraca z gospodarstwami rolnymi, zakładami rolno-spożywczymi oraz hodowlami w zakresie dostaw biomasy, wykorzystywanej w procesie produkcji biogazu. Odbiór biomasy

Suszenie drewna

Oferta współpracy dla stolarni, producentów podłóg drewnianych, paneli podłogowych, producentów mebli oraz pozostałych wytwórców wyrobów i konstrukcji drewnianych. Suszenie drewna

Sprzedaż masy pofermentacyjnej

Współpraca z gospodarstwami rolnymi w zakresie dostaw pofermentu, wykorzystywanego do nawadniania i użyźniania gleby. Sprzedaż masy pofermentacyjnej

Technologia produkcji biogazu

Nasze systemy zarządzania biogazowniami, gwarantują maksymalną wydajność przy niskich kosztach produkcji. Technologia produkcji biogazu

Współpraca z wytwórcami OZE

Usługa pełnienia funkcji Operatora Rynku typu Operator Handlowy (OH) oraz Operator Handlowo-Techniczny (OHT). Współpraca z wytwórcami OZE

11 inwestycji w trakcie realizacji

W 2019 r. rozpoczęliśmy procesy zmierzające do budowy kolejnych elektrociepłowni na biogaz w różnych lokalizacjach Polski.

13 lat doświadczenia

Posiadamy szeroką wiedzę w obszarze inwestycji proekologicznych oraz polskiego i międzynarodowego rynku odnawialnych źródeł energii.

7 elektrociepłowni na biogaz

W ekologiczny i bezpieczny sposób wykorzystujemy bioodpady oraz przetwarzamy je na zieloną energię elektryczną i ciepło.

W lubuskim powstaje elektrociepłownia na biogaz rolniczy

W miejscowości Karkoszów, gmina Krzeszyce trwają prace budowlane na terenie przyszłej biogazowni PGB. To jedna z planowanych inwestycji Polskiej Grupy Biogazowej w województwie lubuskim. W lubuskim powstaje elektrociepłownia na biogaz rolniczy

Akcja "Biuro PGB Eco – Friendly"

Oprócz wielu inwestycji w odnawialne źródła energii, Polska Grupa Biogazowa systematycznie wdraża działania, mające na celu zwiększanie ekologicznej świadomości. Akcja "Biuro PGB Eco – Friendly"

W Zawadach na Mazowszu powstanie farma fotowoltaiczna

PGB Energetyka 9 sp. z o.o., jedna ze spółek Polskiej Grupy Biogazowej, podpisała z MDI Energia umowę na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Zawady (woj. mazowieckie). W Zawadach na Mazowszu powstanie farma fotowoltaiczna