Polska Grupa Biogazowa z nagrodą Lidera Transformacji Energetycznej

Polska Grupa Biogazowa została wyróżniona tytułem Lidera Transformacji Energetycznej za innowacyjne rozwiązanie Centrum Monitoringu i Analiz (CMA), umożliwiające całodobowy monitoring na terenie obiektów produkcyjnych PGB. Gala wręczania nagród odbyła się 20 marca w Warszawie podczas konferencji „Polski Kongres Klimatyczny 2024”.

Kapituła Konkursu doceniła innowacyjność zgłoszonego przez PGB projektu. Centrum Monitoringu i Analiz jest pierwszym i jedynym w skali Polski oraz Europy tego typu rozwiązaniem pozwalającym na możliwie najbardziej optymalne zarządzanie zrealizowanymi w ramach PGB inwestycjami w naszym kraju. Do zadań Centrum Monitoringu należy całodobowy monitoring na terenie poszczególnych 18 obiektów produkcyjnych PGB, ciągła współpraca z innymi działami firmy w zakresie obsługi biogazowni. CMA to jednak nie tylko monitoring wizyjny, ale także kontrola wszystkich kluczowych parametrów produkcji biogazu. Dzięki temu szybkość reakcji na ewentualne niekorzystne warunki zaistniałe na instalacji diametralnie się zwiększa, za czym idzie zmniejszenie awaryjności poszczególnych elementów i urządzeń oraz ograniczenie strat produkcyjnych.

– Cieszymy się ogromnie, że Kapituła Konkursu przyznała nam tytuł Lidera Transformacji Energetycznej. CMA stanowi innowacyjne i pionierskie rozwiązanie – dotąd nie powstały podobne rozwiązania w sektorze energii odnawialnej. Projekt powstał w 2020 roku, kiedy PGB była w posiadaniu 7 biogazowni. W 2024 roku jesteśmy właścicielem i operatorem już 18 instalacji, a co za tym idzie zakres obowiązków CMA i potencjał jego wykorzystania zdecydowanie się powiększa.

wskazuje Łukasz Semeniuk, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Biogazowej S.A.

Celem Konkursu Liderzy Transformacji Energetycznej jest promocja innowacyjnych i skalowalnych rozwiązań, produktów, technologii i usług związanych z ochroną klimatu i środowiska, a także innowacyjnych projektów mogących mieć wpływ na przyspieszenie zielonej transformacji Polski. Zgłoszone do konkursu projekty oceniane były pod kątem skalowalności i innowacyjności rozwiązań, a także ich wpływu na transformację energetyczną miast i regionów.

Polska Grupa Biogazowa

PGB specjalizuje się w skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej z biogazu w Polsce i zatrudnia ponad 150 osób. Jest częścią globalnej firmy TotalEnergies będącej największym producentem biometanu we Francji i liderem w dziedzinie wytwarzania biogazu na rynku europejskim. W 2022 roku TotelEnergie zajął trzecie miejsce na świecie pod względem inwestycji w OZE.

PGB rozpoczęła działalność w 2007 roku z inicjatywy specjalistów z wieloletnim i bogatym doświadczeniem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Jej podstawową działalność stanowi produkcja energii elektrycznej i ciepła z biogazu – a docelowo biometanu, wprowadzanego do sieci gazowej – z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Grupa świadczy również usługi związane z tą produkcją. Realizując postulat gospodarki o obiegu zamkniętym, PGB oferuje gospodarstwom rolnym zagospodarowanie odpadów organicznych i wykorzystanie pofermentu do nawożenia upraw. Ponadto większość zakładów PGB jest wyposażona w nowoczesne i przyjazne dla środowiska systemy suszenia drewna. Obecnie obejmują one 33 suszarni komorowych i 6 suszarni taśmowych.

TotalEnergies

TotalEnergies jest globalną firmą multienergetyczną produkującą i sprzedającą energię: ropę naftową i biopaliwa, gaz ziemny i gazy odnawialne oraz energię ze źródeł odnawialnych (również elektryczną). Ponad 100 000 pracowników jest zaangażowanych w dostarczanie tańszej, czystszej i bardziej niezawodnej energii, dbając o to, aby była ona dostępna dla jak największej liczby osób. Grupa opiera swoje projekty i działania w prawie 130 krajach, w których jest obecna, na zrównoważonym rozwoju we wszystkich jego wymiarach, przyczyniając się do dobrobytu mieszkańców.

TotalEnergies i biogaz

TotalEnergies jest wiodącym podmiotem europejskiego sektora biogazu, z mocami produkcyjnymi sięgającymi 1,1 TWh. Zamierza stać się głównym graczem na rynku światowym, łącząc swe siły z partnerami wyróżniającymi się innowacyjnością lub czołową pozycją na rynku, takimi jak Clean Energy, Veolia i Ductor. Prowadzi działalność w obrębie całego łańcucha wartości – od opracowywania i wdrażania projektów po obrót odnawialnym gazem i jego produktami ubocznymi, takimi jak bionawozy i bioCO2. Celem TotalEnergies jest produkcja 20 TWh rocznie do 2030 r., co stanowi równowartość średniorocznego zapotrzebowania na gaz czterech milionów francuskich konsumentów i odpowiada ograniczeniu emisji CO2 o około cztery miliony ton.

Loading...