Jak działa biogazownia?

Oferta dla gmin

Polska Grupa Biogazowa dysponuje wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu, budowie oraz eksploatacji i zarządzaniu biogazowniami w wielu regionach Polski.

Czym jest biogazownia i jak wygląda jej eksploatacja? Jaki wpływ na społeczność lokalną ma funkcjonowanie instalacji?

Elektrociepłownia na biogaz rolniczy (potocznie zwana biogazownią rolniczą) służy do produkcji biogazu, który obok m.in. słońca, wody czy wiatru, jest jednym z odnawialnych źródeł energii. Produkcja biogazu umożliwia zagospodarowanie w ekologiczny i bezpieczny sposób bioodpadów (tzw. biomasy) oraz przetworzenie ich na energię elektryczną i ciepło.

Biogaz powstaje w wyniku beztlenowej fermentacji metanowej, a substratem służącym do jego wytworzenia jest biomasa pochodząca z przetwórstwa rolno-spożywczego oraz hodowli, m.in. kiszonka z roślin energetycznych (np. kukurydzy, traw, żyta), odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego (m.in. wysłodki buraczane, wytłoki owocowo-warzywne), gnojowica, obornik itp. Surowce pozyskiwane są z lokalnych zakładów produkcyjnych i przetwórczych oraz z gospodarstw rolnych.

Proces produkcji biogazu

Na etapie projektowania instalacji, a następnie w trakcie jej eksploatacji stosujemy nowoczesne i efektywne rozwiązania technologiczne, wykorzystywane na rynkach europejskich.

Elektrociepłownie na biogaz rolniczy stanowią alternatywę dla paliw kopalnych (np. węgla), których spalanie w elektrociepłowniach czy gospodarstwach domowych powoduje ogromne zanieczyszczenia i tym samym nieodwracalne zmiany klimatyczne. Niepokojące zmiany klimatyczne stały się rzeczywistością – obecnie są one widoczne chociażby w długotrwałych suszach czy nagłych zjawiskach atmosferycznych. Transformacja energetyczna oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, w tym biogazowni rolniczych, stają się absolutną koniecznością.

Jak działa biogazownia?

Zachęcamy do obejrzenia krótkiego materiału filmowego, prezentującego zasady działania elektrociepłowni na biogaz rolniczy.

Czy biogazownia jest bezpieczna dla otoczenia?

Biogazownie są w pełni bezpieczne dla otoczenia i mieszkańców. Projektowanie, budowa, a następnie funkcjonowanie biogazowni zostały ściśle uregulowane w przepisach prawnych. Przed uruchomieniem biogazowni jest ona dokładnie sprawdzana przez zewnętrzne organy kontrolne. Zdolność instalacji do funkcjonowania i jej bezpieczeństwo finalizowane jest pozwoleniem na użytkowanie wydanym przez właściwe organy.

W elektrociepłowniach Polskiej Grupie Biogazowej nad procesem produkcji biogazu czuwa  zespół doświadczonych i wykwalifikowanych ekspertów, m.in. inżynierów, biotechnologów, automatyków, serwisantów, operatorów.

Działanie biogazowni nie ma negatywnego wpływu na środowisko, prowadzone w pobliżu uprawy oraz hodowle zwierząt. Nie ma również negatywnego wpływu na zdrowie człowieka.

Funkcjonowanie biogazowni nie powoduje zanieczyszczenia wód, powietrza czy gleby. Instalacje nie emitują do atmosfery szkodliwych pyłów i gazów.

Jak na działaniu biogazowni mogą skorzystać mieszkańcy?

Biogazownie PGB powstają w wielu regionach Polski, dla których funkcjonowanie instalacji to szansa na rozwój oraz budowanie wizerunku nowoczesnej zielonej gminy.

Wytworzone w biogazowniach ciepło może być dostarczone do okolicznych gospodarstw domowych i lokalnych przedsiębiorstw. Możliwość skorzystania z ekologicznego ciepła, które wyprodukowane zostało w sposób nieszkodliwy dla człowieka i środowiska naturalnego.

Współpraca z lokalnymi rolnikami

Możliwość dostaw przez rolników oraz przedsiębiorców biomasy z lokalnego rolnictwa, hodowli oraz przetwórstwa.

Możliwość korzystania przez lokalnych
rolników z pofermentu jako zamiennika nawozów sztucznych

Masa pofermentacyjna zawiera wysoką zawartość składników odżywczych, dlatego stanowić może znakomity zamiennik dla nawozów sztucznych, wykorzystywanych w rolnictwie.
To doskonały środek wspomagający uprawę roślin, a także nawadniający glebę.

Współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami

Z usług suszenia drewna ekologicznym ciepłem będą mogły skorzystać firmy branży drzewnej. PGB korzysta również z lokalnych usług transportowych oraz agrotechnicznych.

Nowe miejsca pracy

Zespół operatorów biogazowni rekrutowany jest na lokalnym rynku pracy.

Fakty o biogazowni

 • Bezpieczne i pożyteczne zagospodarowanie bioodpadów z hodowli i rolnictwa

Recyklingowa funkcja biogazowni.

 • Produkcja ekologicznej zielonej energii elektrycznej oraz ciepła

Biogazownia alternatywą dla paliw kopalnych. Szansa na znaczącą redukcję zanieczyszczeń powietrza.

 • Realizacja modelu gospodarki obiegu zamkniętego

Model opiera się przede wszystkim na działaniach mających na celu ograniczenie liczby składowanych odpadów poprzez ich bieżące wykorzystywanie jako surowców wtórnych.

 • Produkcja pofermentu

Zamiennik nawozów sztucznych, który dzięki wysokiej zawartości składników odżywczych użyźnia glebę oraz doskonale sprawdza się w trakcie suszy, nie powodując przy tym uciążliwości zapachowych.

  Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

  Zostaw swój numer telefonu i adres email, oddzwonimy ze szczegółami.

  Skontaktuj się z doradcą +48 22 548 49 00
  Zaznacz wszystkie zgody Rozwiń
  Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych Rozwiń
  Loading...