Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce: PGB uruchamia swoją 18-tą biogazownię

Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce:
PGB uruchamia swoją 18-tą biogazownię

Polska Grupa Biogazowa (PGB), przejęta przez TotalEnergies w marcu 2023 r., uruchomiła niedawno swoją osiemnastą biogazownię w Polsce. Zlokalizowana w Gołoszycach, w województwie świętokrzyskim, nowa jednostka dostarczająca ciepło i zasilanie (CHP) dysponuje mocą 1 megawata (MW), dodając kolejne zasoby energii odnawialnej do krajowej sieci energetycznej. Oczekuje się, że będzie produkować około 8,3 gigawatogodzin (GWh) energii elektrycznej i prawie 8 GWh ciepła rocznie.

Uruchomienie tej jednostki wzmacnia tym samym pozycję PGB jako największego gracza w branży biogazowej w Polsce, z udziałem w rynku wynoszącym około 14%. Grupa jest obecnie właścicielem i operatorem osiemnastu instalacji posiadając łączną moc zainstalowaną na poziomie 19 MW. Te biogazowe jednostki kogeneracyjne osiągają moc około 166 GWh rocznie wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i 167 GWh rocznie wytwarzania ciepła, czyli około 400 GWh odpowiednika biometanu. PGB planuje uruchomić dwie nowe instalacje biogazowe w 2024 roku, a kilka innych jest w przygotowaniu. PGB zakłada, że do 2030 r. osiągnie 2,5 TWh ekwiwalentu biometanu rocznie, co wystarczy do zaspokojenia potrzeb około 400 000 polskich domów. 

Zdjęcie przy wstędze: Łukasz Semeniuk Dyrektor Generalny Polskiej Grupy Biogazowej S.A.,
Marian Partyka Wójt Gminy Baćkowice, Grzegorz Sochacki Prezes Zarządu MDI Energia S.A.,
Olivier Guerrini Wiceprezes ds. Biogazu w TotalEnergies,
Tomasz Staniek Starosta Opatowski.

O biogazie w Polsce

Plan REPowerEU, będący inicjatywą Komisji Europejskiej na rzecz zmniejszenia zależności energetycznej UE, ma na celu zwiększenie rocznej produkcji i zużycia biometanu w Unii Europejskiej do 35 miliardów metrów sześciennych do 2030 roku. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu sugeruje, że Polska ma potencjał do produkcji około 8 mld m3 biometanu rocznie. Osiągnięcie tego poziomu wymaga jednak określonych  inwestycji, które sprawią, że Polska przyczyni się w znaczącym stopniu do osiągnięcia unijnego celu.

Czym jest Polska Grupa Biogazowa

PGB jest ekspertem w branży połączonej produkcji ciepła i energii elektrycznej z biogazu w Polsce, zatrudniającym ponad 150 pracowników. Jest częścią globalnej firmy TotalEnergies, spółki będącej największym producentem biometanu we Francji i lidera w produkcji biogazu na rynku europejskim. W szerokim aspekcie, TotelEnergies jest również trzecim największym inwestorem w OZE na świecie w 2022 roku.

PGB rozpoczęło swoją działalność w 2007 roku z inicjatywy profesjonalistów z wieloletnim i dużym doświadczeniem w dziedzinie energii odnawialnej. Podstawową działalnością spółki jest produkcja energii elektrycznej i ciepła z biogazu – a w przyszłości z biometanu wtłaczanego do sieci gazowej – przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Realizując postulat gospodarki o obiegu zamkniętym, PGB oferuje gospodarstwom rolnym zagospodarowanie odpadów organicznych i wykorzystanie pofermentu do nawożenia upraw. Ponadto większość zakładów produkcyjnych PGB jest wyposażona w nowoczesne i przyjazne dla środowiska systemy suszenia drewna. Obecnie obejmują one 33 sześcienne komory suszenia i sześć suszarni taśmowych.

Czym jest TotalEnergies

TotalEnergies jest globalną firmą produkującą energię z różnych źródeł, która produkuje i sprzedaje energię: ropę naftową i biopaliwa, gaz ziemny i gazy cieplarniane, odnawialne źródła energii i energię elektryczną. Celem ponad 100 000 naszych pracowników jest aby energia była coraz tańsza, czystsza, bardziej niezawodna i dostępna dla jak największej liczby osób. Działając w prawie 130 krajach, TotalEnergies stawia na zrównoważony rozwój we wszystkich jego wymiarach w centrum swoich projektów i działań, aby przyczynić się do dobrobytu ludzi.

TotalEnergies i biogaz

TotalEnergies jest wiodącą firmą w europejskim segmencie biogazu, posiadające moce produkcyjne na poziomie 1,1 TWh. Celem firmy jest zajęcie pozycji głównego gracza na rynku międzynarodowym, łącząc siły z innowacyjnymi lub wiodącymi na rynku partnerami, takimi jak Clean Energy, Veolia i Ductor. Firma działa w całym łańcuchu wartości, od opracowania  projektu po marketing danego odnawialnego gazu i jego produktów ubocznych, w tym bio-nawozów i bioCO2. TotalEnergies dąży do osiągnięcia wydajności brutto 20 TWh rocznie do 2030 r., co odpowiada średniemu rocznemu zapotrzebowaniu na gaz czterech milionów francuskich konsumentów i redukcji emisji CO2 o około cztery miliony ton.

Loading...