Pomoc dla Ukrainy

Pomoc dla Ukrainy

Polska Grupa Biogazowa wspólnie z Gminą Liw przeprowadziła zbiórkę darów w ramach pomocy humanitarnej naszym sąsiadom, ofiarom wojny z Ukrainy.

Spółka przekazała, artykuły medyczne, higieny osobistej, chemiczne i inne.

Wszystkie zebrane dary zostały zabezpieczone i przewiezione do punktu zbiorczego znajdującego się w Liwie. Większość z nich została przewieziona do Łucka i trafiła już do mieszkańców. Pozostałą część Gmina Liw przetransportowała do zbiorczego magazynu zorganizowanego przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie, z którego bezpośrednio przekazuje ją potrzebującym mieszkańcom Ukrainy, którzy przebywają w Polsce.

Loading...