Zmiany w Zarządach spółek PGB Serwis oraz PGB Inwestycje

Komunikat

1 marca 2021 r. nastąpiły zmiany w składzie Zarządów dwóch spółek operacyjnych z Grupy: PGB Serwis Sp. z o.o. oraz PGB Inwestycje Sp. z o.o..

Stanowisko Prezesa Zarządu PGB Serwis Sp. z o.o. objął Tomasz Włodarczyk. Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu powołany został Marcin Laskowski.

PGB Inwestycje Sp. z o.o. Rada Nadzorcza na stanowisko Prezesa Zarządu powołała Marcina Laskowskiego. Funkcję Wiceprezesa Zarządu powierzono Tomaszowi Włodarczykowi.

Tomasz Włodarczyk

Absolwent Akademii Górniczo – Hutniczej. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w sektorze elektroenergetycznym, zarówno w zakresie przesyłu, dystrybucji, eksploatacji, jak i obrotu energią elektryczną.

W swojej karierze zawodowej szeroką wiedzę i doświadczenie zdobywał na stanowiskach specjalistycznych, jak i menadżerskich, m.in. w obszarach budowania organizacji (przedsiębiorstw), przygotowania i wdrażania strategii rozwoju oraz optymalizacji procesów.

Uczestniczył również w przygotowaniu i realizacji takich projektów inwestycyjnych jak na przykład projekt budowy połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa.

Marcin Laskowski

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz MBA Executive, certyfikowany Project Manager, posiadający certyfikaty IPMA B i D. Od 23 lat specjalizuje się planowaniu, przygotowaniu i realizacji projektów w obszarze infrastruktury energetycznej. Posiada bogate doświadczenie menadżerskie w zarządzaniu zespołami ludzkimi, projektami infrastrukturalnymi, a także informatycznymi. Kierował strategicznymi projektami m.in. realizacją inwestycji na EURO 2012, budową połączenia elektroenergetycznego Polska– Litwa. Z Polską Grupą Biogazową związany jest od 2020 r., pełniąc funkcję Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, Członka Zarządu i Wiceprezesa PGB Inwestycje.
Loading...