"Wiedza o ekologii, czyli uczniowie piszą EKO-podręcznik" - konkurs PGB

Podręczniki dla uczniów piszą dorośli. Tym razem role się odwróciły…

Jedna ze spółek operacyjnych Polskiej Grupy Biogazowej – PGB Serwis Sp. z o.o. ogłosiła konkurs ekologiczny „Wiedza o ekologii, czyli uczniowie piszą EKO-podręcznik”.

Konkurs skierowany został do szkół podstawowych w gminach, w których PGB posiada lub planuje eksploatować elektrociepłownię na biogaz rolniczy.

Zadanie polegało na stworzeniu ekologiczno-edukacyjnego podręcznika skierowanego do osób dorosłych. Podręcznik powinien zawierać informacje o codziennych praktykach, działaniach i postawach, będących wyrazem troski i odpowiedzialności za środowisko.

Prace w konkursie mogły być zgłaszane w terminie od 15 lutego do 3 marca bieżącego roku.

W ramach konkursu wpłynęło 9 prac. Do udziału w konkursie zgłosiły się następujące szkoły:

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łubinie Kościelnym (gm. Bielsk Podlaski)
  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ojca Honoriusza Kowalczyka w Duczyminie (gm. Chorzele)
  • Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Bądeczu (gm. Wysoka)
  • Zespół Edukacyjny w Kołczynie (gm. Krzeszyce)
  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Modliborzycach (gm. Baćkowice)
  • Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich (gm. Susz)
  • Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Krzeszycach (gm. Krzeszyce)
  • Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 w Starejwsi (gm. Liw)
  • Zespół Szkół Publicznych w Baćkowicach (gm. Baćkowice)

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 marca br..

Loading...