W lubuskim powstaje elektrociepłownia na biogaz rolniczy

W miejscowości Karkoszów, gmina Krzeszyce trwają prace budowlane na terenie przyszłej biogazowni PGB. To jedna z planowanych inwestycji Polskiej Grupy Biogazowej w województwie lubuskim.

Informacje o instalacji

Moc elektryczna instalacji w Karkoszowie wynosić będzie 0,999 MW; moc cieplna 0,960 MW.

Planowana roczna produkcja energii elektrycznej to 8 300 – 8 400 MWh. Natomiast roczna produkcja ciepła przewidziana została na poziomie ok. 28 000 GJ.

Termin rozpoczęcia eksploatacji biogazowni zaplanowany został na IIQ 2021 r.

Wykonawcą została spółka MDI ENERGIA S.A.

Biogazownia zlokalizowana będzie na terenach „Strefy Gospodarczej Krzeszyce-Karkoszów”.

Oprócz Karkoszowa, Polska Grupa Biogazowa wybuduje w województwie lubuskim elektrociepłownie na biogaz w Gubinie oraz Długoszynie.

Wśród obecnie prowadzonych procesów inwestycyjnych wymienić można m.in.:

  • Falknowo (woj. warmińsko-mazurskie) – instalacja niebawem zostanie oddana do użytku
  • Kupin (woj. warmińsko-mazurskie) – instalacja niebawem zostanie oddana do użytku
  • Zawady (woj. mazowieckie) – w trakcie realizacji budowa biogazowni oraz elektrowni fotowoltaicznej
  • Krypno Wielkie (woj. podlaskie)
  • Wicie (woj. łódzkie)

Funkcjonowanie na terenie gminy elektrociepłowni na biogaz rolniczy daje możliwość skorzystania z ekologicznego ciepła, które wyprodukowane zostało w sposób nieszkodliwy dla człowieka i środowiska naturalnego. Ciepło wytworzone w biogazowniach PGB może być dostarczane m.in. do lokalnych sieci ciepłowniczych, budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej, przedsiębiorstw.  

Na istnieniu elektrociepłowni na biogaz mogą skorzystać również lokalni rolnicy, nie tylko w zakresie dostaw biomasy z przetwórstwa i hodowli, ale także poprzez możliwość korzystania z wartościowego pofermentu.

Loading...