TotalEnergies laureatem Konkursu „Liderzy Świata Energii”

TotalEnergies, którego częścią jest Polska Grupa Biogazowa, znalazł się w gronie laureatów Konkursu „Liderzy Świata Energii 2024”, otrzymując nagrodę w kategorii „Lider Odnawialnych Źródeł Energii”. Wręczenie nagród w Konkursie odbyło się 18 kwietnia w Warszawie, podczas Gali zwieńczającej 39. Konferencję Energetyczną EuroPOWER & 9. OZE POWER.

TotalEnergies przejął w 2023 roku Polską Grupę Biogazową, największego producenta biogazu w naszym kraju. Grupa jest właścicielem i operatorem osiemnastu biogazowni o łącznej mocy 19 MW. Potencjał produkcyjny energii elektrycznej wynosi 166,3GWh, a energii cieplnej 167,8 GWht. Dwie kolejne są w budowie w Półwsi w województwie warmińsko-mazurskim i w Bagdadzie w województwie wielkopolskim. Ponadto Polska Grupa Biogazowa projektuje kilkanaście nowych inwestycji. TotalEnergies jest wiodącą firmą w europejskim segmencie biogazu, posiadające moce produkcyjne na poziomie 1,1 TWh. Firma działa w całym łańcuchu wartości, od opracowania projektu po marketing danego odnawialnego gazu i jego produktów ubocznych, w tym bio-nawozów i bioCO2. Ponad 100 000 pracowników w około 120 krajach, jest zaangażowanych w dostarczanie jak największej liczbie ludzi energii, która jest bardziej niezawodna, przystępna cenowo i zrównoważona. TotalEnergies stawia zrównoważony rozwój w centrum swojej strategii, projektów i działalności”. – odczytano w uzasadnieniu przyznania nagrody.

 

W imieniu firmy TotalEnergies nagrodę odebrał Łukasz Semeniuk Dyrektor Generalny Polskiej Grupy Biogazowej.

– Jesteśmy ogromnie dumni, że Kapituła Konkursu przyznała firmie TotalEnergies, której częścią od marca 2023 roku jest Polska Grupa Biogazowa, nagrodę Lidera Odnawialnych Źródeł Energii. To niezwykle ważne wyróżnienie, które przede wszystkim jest docenieniem działań TotalEnergies, jako wiodącej firmy w europejskim segmencie biogazu. – podkreśla Łukasz Semeniuk.

Konkurs „Liderzy Świata Energii” to wydarzenie, które ma na celu uhonorowanie i docenienie wybitnych osiągnięć, innowacji i zaangażowania w sektorze energetycznym, a także promowanie jednostek, które wnoszą wyjątkowy wkład w przekształcanie krajobrazu energetycznego.

Polska Grupa Biogazowa

PGB specjalizuje się w skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej z biogazu w Polsce i zatrudnia ponad 170 osób. Jest częścią globalnej firmy TotalEnergies będącej największym producentem biometanu we Francji i liderem w dziedzinie wytwarzania biogazu na rynku europejskim. W 2022 roku TotelEnergie zajął trzecie miejsce na świecie pod względem inwestycji w OZE.

PGB rozpoczęła działalność w 2007 roku z inicjatywy specjalistów z wieloletnim i bogatym doświadczeniem w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Jej podstawową działalność stanowi produkcja energii elektrycznej i ciepła z biogazu – a docelowo biometanu, wprowadzanego do sieci gazowej – z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. Grupa świadczy również usługi związane z tą produkcją. Realizując postulat gospodarki o obiegu zamkniętym, PGB oferuje gospodarstwom rolnym zagospodarowanie odpadów organicznych i wykorzystanie pofermentu do nawożenia upraw. Ponadto większość zakładów PGB jest wyposażona w nowoczesne i przyjazne dla środowiska systemy suszenia drewna. Obecnie obejmują one 33 suszarni komorowych i 6 suszarni taśmowych.

TotalEnergies

TotalEnergies jest globalną firmą multienergetyczną produkującą i sprzedającą energię: ropę naftową i biopaliwa, gaz ziemny i gazy odnawialne oraz energię ze źródeł odnawialnych (również elektryczną). Ponad 100 000 pracowników jest zaangażowanych w dostarczanie tańszej, czystszej i bardziej niezawodnej energii, dbając o to, aby była ona dostępna dla jak największej liczby osób. Grupa opiera swoje projekty i działania w prawie 130 krajach, w których jest obecna, na zrównoważonym rozwoju we wszystkich jego wymiarach, przyczyniając się do dobrobytu mieszkańców.

TotalEnergies i biogaz

TotalEnergies jest wiodącym podmiotem europejskiego sektora biogazu, z mocami produkcyjnymi sięgającymi 1,1 TWh. Zamierza stać się głównym graczem na rynku światowym, łącząc swe siły z partnerami wyróżniającymi się innowacyjnością lub czołową pozycją na rynku, takimi jak Clean Energy, Veolia i Ductor. Prowadzi działalność w obrębie całego łańcucha wartości – od opracowywania i wdrażania projektów po obrót odnawialnym gazem i jego produktami ubocznymi, takimi jak bionawozy i bioCO2. Celem TotalEnergies jest produkcja 20 TWh rocznie do 2030 r., co stanowi równowartość średniorocznego zapotrzebowania na gaz czterech milionów francuskich konsumentów i odpowiada ograniczeniu emisji CO2 o około cztery miliony ton.

Loading...