Polska Grupa Biogazowa Producentem OZE Roku

Polska Grupa Biogazowa została laureatem w konkursie Liderzy Świata Energii w kategorii Producent OZE.

W imieniu Polskiej Grupy Biogazowej nagrodę odebrał Marcin Orłowski, Prezes Zarządu.

Laudację odczytał Tomasz Bendlewski, Dyrektor Pionu Energetyki i Gazownictwa, Asseco Poland:

„Polska Grupa Biogazowa na rynku istnieje od 2007 r. Działalność Grupy koncentruje się na produkcji energii elektrycznej i ciepła z biogazu rolniczego.

Obecnie Grupa eksploatuje 9 biogazowni o łącznej mocy elektrycznej 9 MW. W skali roku instalacje Polskiej Grupy Biogazowej pozwalają wytworzyć łącznie około 70 tys. MWh energii elektrycznej oraz ponad 250 tys. GJ ciepła.

W 2019 r. Polska Grupa Biogazowa rozpoczęła procesy zmierzające do budowy kolejnych elektrociepłowni na biogaz rolniczy. W ciągu dwóch lat powstać ma ponad 20 nowych instalacji, zlokalizowanych w różnych częściach Polski.”

Nagrody przyznawane są corocznie firmom, realizującym kluczowe inwestycje oraz innowacje, które w znaczący sposób wpływają na rozwój polskiego sektora elektroenergetycznego, a także promocję polskiej myśli technicznej w zakresie energetyki.

Nagrody przyznawane są w następujących kategoriach:

  • Człowiek Roku
  • Manager Roku
  • Projekt Roku 
  • Producent OZE Roku
  • Innowacja Roku
  • Dostawca Rozwiązań dla Sektora
  • Zielona Energia dla Regionów 

Kategoria Producent OZE Roku przyznawana jest producentom energii ze źródeł odnawialnych za kluczowe inwestycje oraz największe przedsięwzięcia, wpływające na rozwój rynku zielonej energii.

W skład Kapituły Konkursu, pod przewodnictwem dra Leszka Juchniewicza, wchodzą przedstawiciele sektora energetycznego, świata nauki i administracji państwowej.

Wręczenie nagród ma miejsce podczas Konferencji Energetycznej EuroPOWER i OZE POWER.
Wydarzenie gromadzi wielu przedstawicieli branży – prezesów i członków zarządu kluczowych na rynku spółek, przedstawicieli administracji rządowej, środowiska akademickiego.

Konferencja stanowi miejsce konsultacji i dialogu w zakresie aktualnych problemów i wyzwań, dotyczących sektora energetycznego w Polsce oraz w regionie CEE.

Loading...