Pierwsza farma fotowoltaiczna PGB

Na terenie jednej z biogazowni, należącej do Polskiej Grupy Biogazowej powstanie farma fotowoltaliczna. Rozpoczęły się prace budowlane.

Instalacja, o mocy 0,660MW, zlokalizowana zostanie na terenie elektrociepłowni na biogaz rolniczy w miejscowości Tończa (woj. mazowieckie). Biogazownia rolnicza, należąca do Polskiej Grupy Biogazowej, eksploatowana jest tam od 2015 r. 

Projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 926 tys. zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Wykonawcą inwestycji jest firma MDI Energia, która współpracuje z Polską Grupą Biogazową przy projektach budowy nowych elektrociepłowni na biogaz rolniczy.

Planowany termin zakończenia prac to sierpień 2020 r.

Loading...