Muzeum Regionalne w Suszu

Niedaleko Iławy powstaje nowa instytucja kultury ze zbiorami lokalnej historii.

Muzeum Regionalne w Suszu utworzone zostało w 2019 r. Założycielem, a jednocześnie organizacją prowadzącą jest Stowarzyszenie Historyczno-Badawcze „Galea”.

Instytucja ma za zadanie gromadzenie, przechowywanie, konserwację oraz udostępnianie zbiorów z zakresu historii, nauki, techniki użytkowej i techniki wojskowej, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów związanych z historią Gminy Susz, mieszkańców Susza oraz okolic.

Na potrzeby Muzeum przekazany został budynek dawnej żydowskiej synagogi. Wymaga on jednak kompleksowego remontu.

Polska Grupa Biogazowa, doceniając ogromny wkład Instytucji w kultywowanie lokalnej tradycji i pamięci historycznej, postanowiła wesprzeć remont budynku Muzeum.

Loading...