Lokalna Społeczność Energetyczna Doliny Baryczy

Transformacja energetyczna inwestycją…

Polska Grupa Biogazowa chętnie uczestniczy w wydarzeniach i inicjatywach poświęconych rynkowi energii elektrycznej, w szczególności w kontekście rozwoju branży odnawialnych źródeł energii oraz budowy lokalnych rynków energetycznych.

Jednym z takich wydarzeń było spotkanie „Lokalna Społeczność Energetyczna Doliny Baryczy”. W gronie przedstawicieli władz samorządowych, lokalnych przedsiębiorców oraz naukowców przedstawiciele PGB wzięli udział w dyskusji na temat możliwości zbudowania w obszarze Gminy Żmigród niezależności energetycznej w oparciu o odnawialne źródła energii – biogazownie, farmy fotowoltaiczne i lokalne mini elektrownie.

Wśród prelegentów znalazł się Pan Grzegorz Tomasik, Wiceprezes Zarządu PGB Dystrybucja sp. z o. o., który swoje wystąpienie poświęcił wirtualnej platformie handlu energią.

Podczas spotkania głos zabrał również Profesor Jan Popczyk, ekspert w dziedzinie energetyki oraz Wiceprezes Zarządu PGB Innowacje Sp. z o.o. Wystąpienie poświęcone było transformacji energetycznej jako przede wszystkim inwestycji oraz technologicznym, społecznym i międzysektorowym możliwościom jej budowy.

Jak wskazywał Profesor Jan Popczyk, Gmina Żmigród, wdrażając taki projekt i stając się pierwszą gminą niezależną energetycznie w Polsce, ma szansę wyznaczyć kierunek 27 milionom ludzi w Polsce, zamieszkującym gminy podobne do niej.

Loading...