Społeczna odpowiedzialność biznesu

hero

Działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wytwarzamy energię elektryczną, ciepło i usługi systemowe z biogazu oraz innych odnawialnych rozproszonych źródeł energii, dostarczając je klientom w sposób niezawodny i konkurencyjny.

Naszą misję wspieramy społecznym zaangażowaniem, zwłaszcza na poziomie lokalnym. 

Wspieranie inicjatyw proekologicznych

Będąc firmą z branży odnawialnych źródeł energii, chętnie włączamy się w projekty stanowiące wyraz troski o środowisko naturalne oraz kształtujące postawy proekologiczne.

Zaangażowanie lokalne

Wspieramy działalność regionalnych instytucji oraz organizacji edukacyjnych i kulturalnych, mających wpływ na budowanie lokalnego kapitału społecznego.

Budowanie proekologicznych postaw

Oferując naszym klientom przyjazne dla środowiska naturalnego usługi i produkty, staramy się zwiększać ich świadomość w kontekście konieczności transformacji energetycznej oraz roli gospodarki niskoemisyjnej.

Edukacja ekologiczna

W siedzibie spółki wdrożyliśmy szereg zasad, zwiększających ekologiczną świadomość i wrażliwość pracowników. Realizujemy wewnętrzne kampanie edukacyjne i inicjatywy mające na celu budowanie w zespole proekologicznych postaw.

Akcja "Biuro PGB Eco – Friendly"

Oprócz wielu inwestycji w odnawialne źródła energii, Polska Grupa Biogazowa systematycznie wdraża działania, mające na celu zwiększanie ekologicznej świadomości. Akcja "Biuro PGB Eco – Friendly"

Pomoc dla DPS w Darskowie

Podczas epidemii koronawirusa COVID-19 szczególnego wsparcia potrzebują domy pomocy społecznej. Pomoc dla DPS w Darskowie