Projekty unijne

hero

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zawady


Efektem projektu będzie wytwarzanie energii elektrycznej pochodzącej z OZE oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Wartość projektu: 2 744 130,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 928 795,50 PLN

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2. „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Budowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Zawady


Efektem projektu będzie wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej pochodzących z OZE oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Wartość projektu: 18 491 574,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 7 538 590,12 PLN

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2. „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Tończa


Efektem projektu będzie wytwarzanie energii elektrycznej pochodzącej z OZE oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Wartość projektu: 2 729 985,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 879 373,90 PLN

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2. „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Budowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej 0,999 MW i mocy cieplnej 1,082 MW w miejscowości Kupin, gminie Zalewo


Efektem projektu będzie wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej pochodzących z OZE oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Wartość projektu: 18 197 850,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 7 656 092,81 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna ” Działania 4.5 – „Wysokosprawne wytwarzanie energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Budowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej 0,999 MW i mocy cieplnej 1,136 MW w miejscowości Falknowo, gminie Susz


Efektem projektu będzie wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej pochodzących z OZE oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Wartość projektu: 18 671 400,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 7 920 624,08 PLN

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Efektywność energetyczna ” Działania 4.5 – „Wysokosprawne wytwarzanie energii” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.