Dokumenty dla Klientów

Dokumenty

rok 2021

6 grudnia 2021
585.28 KB
Icon
6 grudnia 2021
1.16 MB
Icon
4 listopada 2021
732.84 KB
Icon

DECYZJA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DZO.WKP.496.2.87.2021.MRa1), dotycząca wyznaczenia PGB Dystrybucja Sp. z o.o. do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGB Dystrybucja Sp. z o.o., na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.

  rok 2020

  1 listopada 2020
  725.58 KB
  Icon

  DECYZJA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DZO.WKP.496.2.121.2020.DTe),dotycząca wyznaczenia PGB Dystrybucja Sp. z o.o. do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGB Dystrybucja Sp. z o.o., na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.

  30 czerwca 2020
  339.06 KB
  Icon

  Informacja kwartalna sporządzona na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

  7 kwietnia 2020
  788.81 KB
  Icon

  INFORMACJA KWARTALNA sporządzona na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 31.03.2020 r.

  25 marca 2020
  802.39 KB
  Icon

  Informacja sporządzona zgodnie z §41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007r. z późniejszymi zmianami)

  9 stycznia 2020
  781.92 KB
  Icon

  Informacja kwartalna sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 31.12.2019 r.)

   rok 2019

   30 października 2019
   745.65 KB
   Icon

   Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DZO.WKP.496.2.67.2019.MTo1), wyznaczająca PGB Dystrybucja Sp. z o.o. do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGB Dystrybucja Sp. z o.o., na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.

   10 października 2019
   809.32 KB
   Icon

   Informacja kwartalna sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 30.09.2019 r.)

   10 lipca 2019
   790.14 KB
   Icon

   Informacja kwartalna sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 30.06.2019 r.)

   10 kwietnia 2019
   806.74 KB
   Icon

   Informacja kwartalna sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 31.03.2019 r.)

   29 marca 2019
   810.56 KB
   Icon

   INFORMACJA sporządzona zgodnie z §41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r. z późniejszymi zmianami).

   1 marca 2019
   2.89 MB
   Icon

   Zmiana Taryfy PGB Dystrybucja w zakresie stawki opłaty OZE, opłaty przejściowej oraz stawki opłaty kogeneracyjnej (decyzja OŁO.4211.8.2019.BG).

   3 stycznia 2019
   780.31 KB
   Icon

   INFORMACJA KWARTALNA sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 31.12.2018 r.)

    rok 2018

    23 grudnia 2018
    324.03 KB
    Icon
    20 grudnia 2018
    1.22 MB
    Icon

    Taryfa PGB Dystrybucja obowiązująca od 3 stycznia 2019 r. (zatwierdzona decyzją Prezesa URE Nr OŁO.4211.8.2018.BG).

    2 listopada 2018
    737.88 KB
    Icon

    Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DRE.WOSE.7128.118.2.2018.MDę) o zatwierdzeniu wymogów ogólnego stosowania w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych, wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dn. 14.04.2016 r., ustanawiającego kodeks sieci dotyczących wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

    26 października 2018
    737.88 KB
    Icon

    Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DZO.WKP.492.30.98.2018.MKo), dotycząca wyznaczenia PGB Dystrybucja Sp. z o.o. do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGB Dystrybucja Sp. z o.o., na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku.

    10 października 2018
    787.77 KB
    Icon

    Informacja kwartalna sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 30.09.2018 r.)

    10 lipca 2018
    801.73 KB
    Icon

    Informacja kwartalna sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 30.06.2018 r.)

    15 maja 2018
    767.97 KB
    Icon

    Informacja dotycząca wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2017 r. (zgodnie z §41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego /Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r. z późniejszymi zmianami).

    10 kwietnia 2018
    806.74 KB
    Icon

    Informacja kwartalna sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 31.03.2018 r.)

    31 stycznia 2018
    310.70 KB
    Icon

    Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DRE.WOSE.4111.2.18.15.2017.2018.BT) o zmianie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej (Koncesja nr DEE/372/24241/W/DRE/2017/BT)

    31 stycznia 2018
    157.99 KB
    Icon

    Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uzupełniająca decyzję wyznaczającą PGB Dystrybucja Sp. z o.o. operatorem sieci dystrybucyjnej (DRE.WOSE.4711.15.12.2017.2018.BT)

    10 stycznia 2018
    1.05 MB
    Icon

    Informacja kwartalna sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 31.12.2017 r.)

     rok 2017

     24 października 2017
     66.87 KB
     Icon
     23 października 2017
     169.67 KB
     Icon

     Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uzupełniająca decyzję wyznaczającą PGB Dystrybucja Sp. z o.o. operatorem sieci dystrybucyjnej (DRE.WOSE.4711.15.7.2017.BT)

     20 października 2017
     308.57 KB
     Icon

     Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DRE.WOSE.4111.2.18.10.2017.BT) o zmianie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej (Koncesja nr DEE/372/24241/W/DRE/2017/BT)

     10 października 2017
     674.85 KB
     Icon

     Informacja kwartalna sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 30.09.2017 r.)

     13 lipca 2017
     265.45 KB
     Icon

     Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wyznaczająca PGB Dystrybucja Sp. z o.o. operatorem sieci dystrybucyjnej (decyzja: DRE.WOSE.4711.158.5.2017.BT)

     12 lipca 2017
     289.95 KB
     Icon

     Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, udzielająca Spółce PGB Dystrybucja Sp. z o.o. koncesji na dystrybucję energii elektrycznej (Koncesja nr DEE/372/24241/W/DRE/2017/BT)

      Dystrybucja

      27 kwietnia 2023
      2.04 MB
      Icon
      6 grudnia 2021
      585.28 KB
      Icon
      6 grudnia 2021
      1.16 MB
      Icon
      4 listopada 2021
      732.84 KB
      Icon

      DECYZJA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DZO.WKP.496.2.87.2021.MRa1), dotycząca wyznaczenia PGB Dystrybucja Sp. z o.o. do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGB Dystrybucja Sp. z o.o., na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 roku.

      1 listopada 2020
      725.58 KB
      Icon

      DECYZJA Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DZO.WKP.496.2.121.2020.DTe),dotycząca wyznaczenia PGB Dystrybucja Sp. z o.o. do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGB Dystrybucja Sp. z o.o., na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 roku.

      30 czerwca 2020
      339.06 KB
      Icon

      Informacja kwartalna sporządzona na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

      7 kwietnia 2020
      788.81 KB
      Icon

      INFORMACJA KWARTALNA sporządzona na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 31.03.2020 r.

      25 marca 2020
      802.39 KB
      Icon

      Informacja sporządzona zgodnie z §41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007r. z późniejszymi zmianami)

      9 stycznia 2020
      781.92 KB
      Icon

      Informacja kwartalna sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 31.12.2019 r.)

      30 października 2019
      745.65 KB
      Icon

      Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DZO.WKP.496.2.67.2019.MTo1), wyznaczająca PGB Dystrybucja Sp. z o.o. do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGB Dystrybucja Sp. z o.o., na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 roku.

      10 października 2019
      809.32 KB
      Icon

      Informacja kwartalna sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 30.09.2019 r.)

      10 lipca 2019
      790.14 KB
      Icon

      Informacja kwartalna sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 30.06.2019 r.)

      10 kwietnia 2019
      806.74 KB
      Icon

      Informacja kwartalna sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 31.03.2019 r.)

      1 marca 2019
      2.89 MB
      Icon

      Zmiana Taryfy PGB Dystrybucja w zakresie stawki opłaty OZE, opłaty przejściowej oraz stawki opłaty kogeneracyjnej (decyzja OŁO.4211.8.2019.BG).

      3 stycznia 2019
      780.31 KB
      Icon

      INFORMACJA KWARTALNA sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 31.12.2018 r.)

      20 grudnia 2018
      1.22 MB
      Icon

      Taryfa PGB Dystrybucja obowiązująca od 3 stycznia 2019 r. (zatwierdzona decyzją Prezesa URE Nr OŁO.4211.8.2018.BG).

      2 listopada 2018
      737.88 KB
      Icon

      Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DRE.WOSE.7128.118.2.2018.MDę) o zatwierdzeniu wymogów ogólnego stosowania w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych, wynikających z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dn. 14.04.2016 r., ustanawiającego kodeks sieci dotyczących wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG).

      26 października 2018
      737.88 KB
      Icon

      Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DZO.WKP.492.30.98.2018.MKo), dotycząca wyznaczenia PGB Dystrybucja Sp. z o.o. do pełnienia funkcji sprzedawcy zobowiązanego na obszarze działania Operatora Systemu Dystrybucyjnego PGB Dystrybucja Sp. z o.o., na okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku.

      10 października 2018
      787.77 KB
      Icon

      Informacja kwartalna sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 30.09.2018 r.)

      10 lipca 2018
      801.73 KB
      Icon

      Informacja kwartalna sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 30.06.2018 r.)

      15 maja 2018
      767.97 KB
      Icon

      Informacja dotycząca wskaźników czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej za 2017 r. (zgodnie z §41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego /Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r. z późniejszymi zmianami).

      10 kwietnia 2018
      806.74 KB
      Icon

      Informacja kwartalna sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 31.03.2018 r.)

      31 stycznia 2018
      310.70 KB
      Icon

      Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DRE.WOSE.4111.2.18.15.2017.2018.BT) o zmianie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej (Koncesja nr DEE/372/24241/W/DRE/2017/BT)

      31 stycznia 2018
      157.99 KB
      Icon

      Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uzupełniająca decyzję wyznaczającą PGB Dystrybucja Sp. z o.o. operatorem sieci dystrybucyjnej (DRE.WOSE.4711.15.12.2017.2018.BT)

      10 stycznia 2018
      1.05 MB
      Icon

      Informacja kwartalna sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 31.12.2017 r.)

      23 października 2017
      169.67 KB
      Icon

      Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, uzupełniająca decyzję wyznaczającą PGB Dystrybucja Sp. z o.o. operatorem sieci dystrybucyjnej (DRE.WOSE.4711.15.7.2017.BT)

      20 października 2017
      308.57 KB
      Icon

      Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DRE.WOSE.4111.2.18.10.2017.BT) o zmianie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej (Koncesja nr DEE/372/24241/W/DRE/2017/BT)

      13 lipca 2017
      265.45 KB
      Icon

      Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wyznaczająca PGB Dystrybucja Sp. z o.o. operatorem sieci dystrybucyjnej (decyzja: DRE.WOSE.4711.158.5.2017.BT)

      12 lipca 2017
      289.95 KB
      Icon

      Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, udzielająca Spółce PGB Dystrybucja Sp. z o.o. koncesji na dystrybucję energii elektrycznej (Koncesja nr DEE/372/24241/W/DRE/2017/BT)

       Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

       9 marca 2023
       1.16 MB
       Icon
       9 marca 2023
       1.16 MB
       Icon
       6 lutego 2023
       1.16 MB
       Icon
       3 czerwca 2022
       1.16 MB
       Icon
       29 kwietnia 2022
       1.16 MB
       Icon
       11 stycznia 2022
       231.22 KB
       Icon
       11 stycznia 2022
       585.27 KB
       Icon
       6 grudnia 2021
       585.28 KB
       Icon
       6 grudnia 2021
       1.16 MB
       Icon

        Przyłączenie jednostek wytwórczych (NC RfG)

        Wzór wniosku o przyłączenie wytwórcy

        Loading...