Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej oraz ciepła

PGB_ilustracje

Oferta Polskiej Grupy Biogazowej daje możliwość wykorzystania w swojej działalności energii elektrycznej i ciepła, które w 100% wytworzone zostały w sposób bezpieczny dla środowiska. 

"Zielona energia elektryczna i ciepło" to szansa na ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz redukcję smogu, który przestaje być już wyłącznie problemem aglomeracji miejskich.

To również okazja do wprowadzenia w swojej firmie polityki ochrony środowiska, ale przede wszystkim optymalizacji kosztów związanych z opłatami za energię elektryczną i ciepło.

Cena energii elektrycznej


Możliwość obniżenia rachunków za energię elektryczną nawet o 10-20% w porównaniu
do taryf sieciowych.

Stawka za energię elektryczną dobierana jest indywidualnie, z uwzględnieniem profilu zużycia odbiorcy i charakterystyki jego działalności.

Odbiorcy energii elektrycznej


Do współpracy zapraszamy m.in.:
• zakłady przemysłowe
• zakłady produkcji rolnej
• zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego
• gospodarstwa hodowlane

Sprzedaż ciepła

Ofertę sprzedaży i dystrybucji ciepła kierujemy do odbiorców znajdujących się w bliskim sąsiedztwie naszych elektrociepłowni na biogaz rolniczy.

Ciepło może zostać wykorzystane zarówno zamiennie w stosunku do istniejącego źródła ciepła, jak i wspomagająco. Warunki dostawy, sposób rozliczenia i koszty ustalane są indywidualnie.

Na cenę wpływ może mieć np. stopień partycypacji w kosztach inwestycyjnych, jakie ponosi każda ze stron.

KONTAKTZapraszamy do współpracy

Sprzedaż energii elektrycznej
Mateusz Małyszczyk
Specjalista ds. Usług Energetycznych
(+48) 22 548 48 29,
mateusz.malyszczyk@pgbiogaz.pl


Sprzedaż ciepła
Marta Dwornik
Specjalista ds. Sprzedaży Ciepła
+ 48 665 360 164
marta.dwornik@pgbiogaz.pl

Odbiorcy ciepła

Ciepło może zostać dostarczone m.in. do:

 • zakładów przemysłowych
 • zakładów produkcji rolnej
 • zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego
 • gospodarstw hodowlanych (obór, chlewni, ferm kurzych)
 • właścicieli/zarządców budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 • budynków użyteczności publicznej (szkoły, urzędy)
 • lokalnych ciepłowni
 • jednostek samorządu terytorialnego, zainteresowanych budową sieci ciepłowniczych niskoparametrowych na swoim terenie
 • Niższe rachunki

  Zauważalne dla klienta oszczędności.

 • Bilansowanie

  W umowie zawarte zostaną usługi związane z bilansowaniem zapotrzebowania na energię elektryczną.

 • Stabilna współpraca

  Zapewnimy stabilną oraz przewidywalną cenę energii elektrycznej i ciepła.

 • Wygoda

  Brak konieczności obsługi ze strony klienta, np. w zakresie uzupełniania paliwa, rozpalania, czyszczenia pieca.

 • Bezpieczeństwo i pewność dostaw

  Oferujemy stabilne źródło ciepła, dostarczane przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych.

 • Budowa wizerunku "zielonej instytucji"

  Korzystanie z energii elektrycznej i ciepła w 100% przyjaznych dla środowiska.