Location map

Select

Wysoczka Wysoczka 1A, 89-683

Biogas plant

Moc elektryczna: 0,999 MWe
Moc cieplna: 0,960 MWt
Planowana produkcja energii elektrycznej: 8 314 MWh/ rok
Planowana produkcja ciepła: 7 981 MWhth (28 732 GJ)/ rok

Receipt of biomass
Sale of digestate

Region Zachodni
Woj. wielkopolskie
Dariusz Górski
Kierownik Regionu
tel. (48) 722 030 997
e-mail: dariusz.gorski@pgbiogaz.pl

Wood dying

2 komory suszarni kubaturowej
o pojemności każda 112 m3
Suszarnia Hamech
Michał Chojecki
Koordynator ds. Sprzedaży Ciepła
tel (+48) 669 023 572
suszeniedrewna@pgbiogaz.pl

Gołoszyce Gołoszyce 8A, 27-552 Gołoszyce

Biogas plant

Moc elektryczna: 0,999 MWe
Moc cieplna: 1,082 MWt
Planowana produkcja energii elektrycznej: 8 314 MWh/rok
Planowana produkcja ciepła: 8 995 MWhth (32 383 GJ)/rok

Receipt of biomass
Sale of digestate

Region Południowo-Wschodni
Woj. podkarpackie
Szymon Dąbek
Kierownik Regionu
tel. (+48) 724 683 503
e-mail: szymon.dabek@pgbiogaz.pl

Wood dying

2 komory suszarni kubaturowej
o pojemności każda 112 m3
Suszarnia Hamech
Michał Chojecki
Koordynator ds. Sprzedaży Ciepła
tel (+48) 669 023 572
suszeniedrewna@pgbiogaz.pl

Młyny Młyny 111B, 37-552, Polska

Biogas plant

Moc elektryczna: 0,999 MWe
Moc cieplna: 0,960 MWt
Planowana produkcja energii elektrycznej: 8 314 MWh/ rok
Planowana produkcja ciepła: 7 981 MWhth (28 732 GJ)/ rok

Receipt of biomass
Sale of digestate

Region Południowo-Wschodni
Woj. podkarpackie
Szymon Dąbek
Kierownik Regionu
tel. (+48) 724 683 503
e-mail: szymon.dabek@pgbiogaz.pl

Wood dying

3 komory o pojemności każda 112 m3
Suszarnia Hamech
Michał Chojecki
Koordynator ds. Sprzedaży Ciepła
tel (+48) 665 360 164
suszeniedrewna@pgbiogaz.pl

Sierakowo Sierakowo 68, 06-300 Przasnysz

Biogas plant

Moc elektryczna: 0,999 MWe
Moc cieplna: 0,960 MWt
Planowana produkcja energii elektrycznej: 8 314 MWh/ rok
Planowana produkcja ciepła: 7 981 MWhth (28 732 GJ)/ rok

Receipt of biomass
Sale of digestate

Region Północny
Woj. Mazowieckie
Maciej Kosiński
Kierownik Regionu
tel. (+48) 724 751 474
maciej.kosinski@pgbiogaz.pl

Gubin Przyborowice 1C, 66-620 Gubin, woj. Lubuskie

Biogas plant

Moc elektryczna: 0,999 MWe
Moc cieplna: 0,960 MWt
Planowana produkcja energii elektrycznej: 8 314 MWh/ rok
Planowana produkcja ciepła: 7 981 MWhth (28 732 GJ)/ rok

Receipt of biomass
Sale of digestate

Region Południowy
Woj. lubuskie
Dariusz Karasiński
Kierownik Regionu
tel. (+48) 669 126 169
dariusz.karasinski@pgbiogaz.pl

Wood dying

3 komory o pojemności każda 112 m3
Suszarnia Hamech
Michał Chojecki
Koordynator ds. Sprzedaży Ciepła
tel (+48) 665 360 164
suszeniedrewna@pgbiogaz.pl

Kupin Kupin 24, 14-230 Kupin, Woj. Warmińsko-Mazurskie

Biogas plant

Moc elektryczna: 0,999 MWe
Moc cieplna: 1,082 MW
Planowana produkcja energii elektrycznej: 8 314 MWh/ rok
Planowania produkcja ciepła: 8 997 MWhth (32 388 Gj)/ rok

Receipt of biomass
Sale of digestate

Region Północny
Woj. Warmińsko-Mazurskie
Dariusz Górski
Kierownik Regionu
tel. (+48) 772 030 997
dariusz.gorski@pgbiogaz.pl

Wood dying

2 komory o pojemności każda 112 m3
Suszarnia O.S. PANTO
Michał Chojecki
Koordynator ds. Sprzedaży Ciepła
tel (+48) 665 360 164
suszeniedrewna@pgbiogaz.pl

KUPIN BIOGAZOWNIA
Projekt polegał na budowie biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 0,999 MW i cieplnej 1,082 MW w miejscowości Kupin, gm. Zalewo. Zakładana roczna produkcja energii wynosi 8348 MWh, cieplnej 9033 MWh. Proces jest wysokosprawną kogeneracją. Prąd będzie sprzedawany do sieci elektroenergetycznej, a ciepło wykorzystywane na potrzeby własne elektrociepłowni.
Głównym celem było rozpoczęcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Cele szczegółowe projektu to: zwiększenie całkowitej produkcji energii elektrycznej w kraju, zwiększeni eudziału OZE w produkcji energii w Polsce i regionie, poprawa stanu środowiska naturalnego, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenie stopnia zagospodarowania odpadów.

Całkowita wartość projektu wynosi 16 605 000,00 zł.
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich to 7 674 544, 81 zł

Falknowo Falknowo 12A, 14-240 Falknowo, Woj. Warmińsko-Mazurskie

Biogas plant

Moc elektryczna: 0,999 MWe
Moc cieplna: 1,136 MW
Planowana produkcja energii elektrycznej: 8 314 MWh/ rok
Planowana produkcja ciepła: 9 444 MWhth (34 0000 Gj)/ rok

Receipt of biomass
Sale of digestate

Region Północny
Woj.Warmińsko-Mazurskie
Dariusz Górski
Kierownik Regionu
tel. (+48) 772 030 997
dariusz.gorski@pgbiogaz.pl

Wood dying

2 komory o pojemności każda 55 m3
Suszarnia O.S. PANTO
Michał Chojecki
Koordynator ds. Sprzedaży Ciepła
tel (+48) 665 360 164
suszeniedrewna@pgbiogaz.pl

FALKNOWO BIOGAZOWNIA
Projekt polegał na budowie biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 0,999 MW i cieplnej 1,136 MW w miejscowości Falknowo, gmina Susz. Zakładana roczna produkcja energii wynosi 8348 MWh, cieplnej 9484 MWh. Proces jest wysokosprawną kogeneracją. Prąd będzie sprzedawany do sieci elektroenergetycznej, a ciepło wykorzystane na potrzeby własne elektrociepłowni. Rozpoczęcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych było głównym celem projektu. Szczegółowe cele obejmują: zwiększenie całkowitej produkcji energii elektrycznej w kraju, zwiększenie udziału w produkcji energii w Polsce i regionie, poprawę stanu środowiska naturalnego, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenie stopnia zagospodarowania odpadów.

Całkowita wartość projektu wynosi 18 671 400,00 zł.
Wartość dofinansowania z Funduszy Unijnych wynosi 7 920 624,08 zł.

Gorajec Gorajec Osiedle 9, 37-611 Gorajec, Polska

Biogas plant

Moc elektryczna: 1,4989 MWe
Moc cieplna: 1,598 MWt
Planowana produkcja energii elektrycznej: 12 466 MWh/ rok
Planowana produkcja ciepła: 13 189 MWhth (47 482 GJ)/ rok

Photovoltaic farm - 237,6 kWp
Farma składa się z 440 sztuk paneli o mocy 540 Wp. Stringi paneli PV sprowadzone są do 3 sztuk inwerterów o mocy 40, 50 i 100 kW. Instalacja PV pracuje pod nadzorem Centrum Monitoringu i Analiz PGB Serwis.
Receipt of biomass
Sale of digestate

Region Południowo-Wschodni
Woj. podkarpackie
Szymon Dąbek
Kierownik Regionu
tel. (+48) 724 683 503
e-mail: szymon.dabek@pgbiogaz.pl

Wood dying

3 komory suszarni kubaturowej
o pojemności każda 112 m3
Suszarnia O.S. PANTO
Michał Chojecki
Koordynator ds. Sprzedaży Ciepła
tel (+48) 665 360 164
suszeniedrewna@pgbiogaz.pl

Karkoszów 52.567855, 14.990099, ul. Przemysłowa 20, Karkoszów 66-435, Polska

Biogas plant

Moc elektryczna: 0,999 MWe
Moc cieplna: 0,960 MWt
Planowana produkcja energii elektrycznej: 8 314 MWh/ rok
Planowana produkcja ciepła: 7 981 MWhth (28 732 Gj)/ rok

Receipt of biomass
Sale of digestate

Region Południowy
Woj. lubuskie
Dariusz Karasiński
Kierownik Regionu
tel. (+48) 669 126 169
dariusz.karasinski@pgbiogaz.pl

Wood dying

2 komory o pojemności każda 112 m3
Suszarnia EkoPol
Michał Chojecki
Koordynator ds. Sprzedaży Ciepła
tel (+48) 665 360 164
suszeniedrewna@pgbiogaz.pl

Krypno Wielkie Krypno Wielkie 106A, 19-111 Krypno Wielkie, Woj. Podlaskie

Biogas plant

Moc elektryczna: 0,999 MWe
Moc cieplna: 0,960 MWt
Planowana produkcja energii elektrycznej: 8 314 MWh/ rok
Planowana produkcja ciepła: 7 981 MWhth (28 732 Gj)/ rok

Photovoltaic farm - 142,56 kWp
Planowany termin zakończenia budowy to II kwartał 2022 roku.
Receipt of biomass
Sale of digestate

Region Wschodni
Woj. podlaskie
Jarosław Kulesza
Kierownik Regionu
tel. (+48) 692 014 668
jaroslaw.kulesza@pgbiogaz.pl

Wood dying

2 komory o pojemności każda 112 m3
Suszarnia O.S. PANTO
Michał Chojecki
Koordynator ds. Sprzedaży Ciepła
tel (+48) 665 360 164
suszeniedrewna@pgbiogaz.pl

Stary Kornin Stary Kornin 2A, 17-204 Dubicze Cerkiewne, Woj. Podlaskie

Biogas plant

Moc elektryczna: 0,999 MWe
Moc cieplna: 1,058 MWt
Planowana produkcja energii elektrycznej: 8 314 MWh/ rok
Planowana produkcja ciepła: 8 796 MWhth (31 665 GJ)/ rok

Photovoltaic farm - 194,4 kWp
Planowany termin zakończenia budowy to II kwartał 2022 roku.
Receipt of biomass
Sale of digestate

Region Wschodni
Woj. podlaskie
Jarosław Kulesza
Kierownik Regionu
tel. (+48) 692 014 668
jaroslaw.kulesza@pgbiogaz.pl

Wood dying

2 komory o pojemności każda 112 m3
Suszarnia O.S. PANTO
Michał Chojecki
Koordynator ds. Sprzedaży Ciepła
tel (+48) 665 360 164
suszeniedrewna@pgbiogaz.pl

Krzywa Krzywa 48A, 17-100 Bielsk Podlaski, Woj. Podlaskie

Biogas plant

Moc elektryczna: 0,999 MWe
Moc cieplna: 1,058 MWt
Planowana produkcja energii elektrycznej: 8 314 MWh/ rok
Planowana produkcja ciepła: 8 796 MWhth (31 665 GJ)/ rok

Receipt of biomass
Sale of digestate

Region Wschodni
Woj. podlaskie
Jarosław Kulesza
Kierownik Regionu
tel. (+48) 692 014 668
jaroslaw.kulesza@pgbiogaz.pl

Dzierżki Dzierżki 27, 18-112 Poświętne, Woj. Podlaskie

Biogas plant

Moc elektryczna: 0,999 MWe
Moc cieplna: 1,058 MWt
Planowana produkcja energii elektrycznej: 8 314 MWh/ rok
Planowana produkcja ciepła: 8 796 MWhth (31 665 GJ)/ rok

Receipt of biomass
Sale of digestate

Region Wschodni
Woj. podlaskie
Jarosław Kulesza
Kierownik Regionu
tel. (+48) 692 014 668
jaroslaw.kulesza@pgbiogaz.pl

Złocieniec Piaskowa 30, 78-520 Złocieniec, Woj. Zachodniopomorskie

Biogas plant

Moc elektryczna: 0,999 MWe
Moc cieplna: 1,082 MWt
Planowania produkcja energii elektrycznej: 8 314 MWh/ rok
Planowania produkcja ciepła: 8 995 MWhth (32 383 GJ)/ rok

Receipt of biomass
Sale of digestate

Region Zachodni
Woj. zachodniopomorskie
Dariusz Karasiński
Kierownik Regionu
tel. (+48) 669 126 169
dariusz.karasinski@pgbiogaz.pl

Darskowo Darskowo 7d, 78-520 Złocieniec, Woj. Zachodniopomorskie

Biogas plant

Moc elektryczna: 0,999 MWe
Moc cieplna: 1,082 MWt
Planowania produkcja energii elektrycznej: 8 314 MWh/ rok
Planowania produkcja ciepła: 8 995 MWhth (32 383 GJ)/ rok

Receipt of biomass
Sale of digestate

Region Zachodni
Woj. zachodniopomorskie
Dariusz Karasiński
Kierownik Regionu
tel. (+48) 691 611 150
dariusz.karasinski@pgbiogaz.pl

Wicie Wicie 92, 99-414 Wicie, gm. Kocierzew Południowy, Woj. Łódzkie

Biogas plant

Moc elektryczna: 0,999 MWe
Moc cieplna: 0,960 MWt
Planowania produkcja energii elektrycznej: 8 314 MWh/ rok
Planowana produkcja ciepła: 7 981 MWhth (28 732 Gj)/ rok

Receipt of biomass
Sale of digestate

Region Centralny
Woj. łódzkie, mazowieckie
Maciej Kosiński
Kierownik Regionu
tel. (+48) 724 751 474
maciej.kosinski@pgbiogaz.pl

Wood dying

2 komory o pojemności każda 112 m3
Suszarnia EkoPol
Michał Chojecki
Koordynator ds. Sprzedaży Ciepła
tel (+48) 665 360 164
suszeniedrewna@pgbiogaz.pl

Zawady Zawady 54, 07-100 Zawady, gm. Liw, Woj. Mazowieckie

Biogas plant

Moc elektryczna: 0,999 MWe
Moc cieplna: 1,058 MWt
Planowana produkcja energii elektrycznej: 8 314 MWh/ rok
Planowana produkcja ciepła: 8 796 MWhth (31665 Gj)/ rok

Photovoltaic farm - 792 kWp
Instalacja powstała w oparciu panele o mocy 330 kWp.
Farma składa się z 2400 paneli monokrystalicznych, 6 inwerterów o mocy 100 kW każdy, stacji transformatorowej, stacji pogodowej, systemu SCADA oraz systemu monitoringu CCTV.
Receipt of biomass
Sale of digestate

Region Centralny
Woj. łódzkie, mazowieckie
Maciej Kosiński
Kierownik Regionu
tel. (+48) 724 751 474
maciej.kosinski@pgbiogaz.pl

Wood dying

2 komory o pojemności każda 112 m3
Suszarnia O.S. PANTO
Michał Chojecki
Koordynator ds. Sprzedaży Ciepła
tel (+48) 665 360 164
suszeniedrewna@pgbiogaz.pl

BIOGAZOWNIA ZAWADY
Projekt polegał na budowie biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 0,999 MW i cieplnej 0,960 MW w miejscowości Zawady, gm. Liw, powiat węgrowski, woj. mazowieckie. Zakładana roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 8348 MW, cieplnej 8832 MWh. Proces jest wysoko sprawną kogeneracją. Prąd będzie sprzedawany do sieci elektroenergetycznej, a ciepło wykorzystywanie głównie na potrzeby własne biogazowni. Wiodącym celem projektu jest rozpoczęcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Szczegółowe cele to: zwiększenie całkowitej produkcji energii elektrycznej w kraju, zwiększenie udziału OZE w produkcji energii w Polsce i regionie, poprawa stanu środowiska naturalnego, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz zwiększenie stopnia zagospodarowania odpadów.

Całkowita wartość projektu to 18 193 041, 42 zł.
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 5 653 942, 59 zł
.

FOTOWOLTAIKA ZAWADY
Przedsięwzięcie polegało na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,792 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zawady, na terenie gminy Liw. Zakładana ilość produkowanej energii wynosiła 760 MWh. Główny cel projektu to zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 698 312, 50 zł.
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich równa 928 795, 50 zł.

Tończa Tończa 88a, 07-100 Węgrów, Woj. Mazowieckie

Biogas plant

Moc elektryczna: 1,498 MWe
Moc cieplna: 1,598 MWt
Planowana produkcja energii elektrycznej: 12 466 MWh/ rok
Planowana produkcja ciepła: 13 189 MWhth (47 482 GJ)/ rok

Photovoltaic farm - 660 kWp
Instalacja powstała w oparciu panele o mocy 330kWp.
Farma składa się z 2000 paneli monokrystalicznych, 5 inwerterów o mocy 100 kW każdy, stacji transformatorowej, stacji pogodowej, systemu SCADA oraz systemu monitoringu CCTV.
Receipt of biomass
Sale of digestate

Region Centralny
Woj. łódzkie, mazowieckie
Maciej Kosiński
Kierownik Regionu
tel. (+48) 724 751 474
maciej.kosinski@pgbiogaz.pl

Wood dying

3 komory o pojemności każda 112 m3
Suszarnia O.S. PANTO
Michał Chojecki
Koordynator ds. Sprzedaży Ciepła
tel (+48) 665 360 164
suszeniedrewna@pgbiogaz.pl

FOTOWOLTAIKA TOŃCZA
W ramach projektu wybudowano elektrownię fotowoltaiczną o mocy 0,660 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Tończa, gmina Liw. Zakładana ilość produkowanej energii rocznie wynosiła 630 MWh. Głównym celem projektu było zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 718 607,50 zł.
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 879 373,90 zł.

Biogas plant locations
Darskowo
 • Odbiór biomasy
 • Sprzedaż masy pofermentacyjnej

Dzierżki
 • Odbiór biomasy
 • Sprzedaż masy pofermentacyjnej

Falknowo
 • Odbiór biomasy
 • Sprzedaż masy pofermentacyjnej
 • Suszarnia drewna

Gołoszyce
 • Odbiór biomasy
 • Sprzedaż masy pofermentacyjnej
 • Suszarnia drewna

Gorajec
 • Odbiór biomasy
 • Sprzedaż masy pofermentacyjnej
 • Suszarnia drewna
 • Farma fotowoltaiczna

Gubin
 • Odbiór biomasy
 • Sprzedaż masy pofermentacyjnej
 • Suszarnia drewna

Karkoszów
 • Odbiór biomasy
 • Sprzedaż masy pofermentacyjnej
 • Suszarnia drewna

Krypno Wielkie
 • Odbiór biomasy
 • Sprzedaż masy pofermentacyjnej
 • Suszarnia drewna
 • Farma fotowoltaiczna

Krzywa
 • Odbiór biomasy
 • Sprzedaż masy pofermentacyjnej

Kupin
 • Odbiór biomasy
 • Sprzedaż masy pofermentacyjnej
 • Suszarnia drewna

Młyny
 • Odbiór biomasy
 • Sprzedaż masy pofermentacyjnej
 • Suszarnia drewna

Sierakowo
 • Odbiór biomasy
 • Sprzedaż masy pofermentacyjnej

Stary Kornin
 • Odbiór biomasy
 • Sprzedaż masy pofermentacyjnej
 • Suszarnia drewna
 • Farma fotowoltaiczna

Tończa
 • Odbiór biomasy
 • Sprzedaż masy pofermentacyjnej
 • Suszarnia drewna
 • Farma fotowoltaiczna

Wicie
 • Odbiór biomasy
 • Sprzedaż masy pofermentacyjnej
 • Suszarnia drewna

Wysoczka
 • Odbiór biomasy
 • Sprzedaż masy pofermentacyjnej
 • Suszarnia drewna

Zawady
 • Odbiór biomasy
 • Sprzedaż masy pofermentacyjnej
 • Suszarnia drewna
 • Farma fotowoltaiczna

Złocieniec
 • Odbiór biomasy
 • Sprzedaż masy pofermentacyjnej

Locations in provinces
Lubuskie
Łódzkie
Mazowieckie
Podkarpackie
Świętokrzyskie
Warmińsko-Mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

  Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

  Zostaw swój numer telefonu i adres email, oddzwonimy ze szczegółami.

  Skontaktuj się z doradcą
  Zaznacz wszystkie zgody Rozwiń
  Pełna informacja na temat przetwarzania danych osobowych Rozwiń
  Loading...