Informacja kwartalna

Informacja kwartalna sporządzona na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 30.06.2020 r.

Informacja kwartalna

INFORMACJA KWARTALNA sporządzona na podstawie Art. 7 ust. 8l ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne wg stanu na dzień 31.03.2020 r.

Informacja

Informacja sporządzona zgodnie z §41 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007r. z późniejszymi zmianami)

Informacja kwartalna

Informacja kwartalna sporządzona na podstawie art. 7 ust. 8l ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (według stanu na dzień 31.12.2019 r.)
Loading...