W Zawadach na Mazowszu powstanie farma fotowoltaiczna

hero

PGB Energetyka 9 Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zawady", współfinansowany ze środków UE, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest budowa elektrowni fotowoltaicznej, którego efektem będzie produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Wartość projektu: 2 744 130,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 928 795,50 PLN

Polska Grupa Biogazowa znajduje się obecnie w fazie dynamicznego rozwoju. Oprócz budowy nowych elektrociepłowni na biogaz rolniczy, Grupa inwestuje w budowę farm fotowoltaicznych.

Zawady będą drugą tego typu inwestycją PGB - obecnie trwają prace budowlane w Tończy na Mazowszu, gdzie powstać ma instalacja PV o mocy 0,660 MW.

Dodatkowo Grupa ma w planach budowę w Zawadach kolejnej swojej biogazowni.