"Śmieci mniej, Ziemi lżej"

hero

Miasto i Gmina Wysoka już po raz XV zorganizowały konkurs ekologiczny.

Edukacja ekologiczna jest niezwykle istotna w budowaniu świadomości, wrażliwości i postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. Szczególne znaczenie odgrywa w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej.

Konkurs "Śmieci mniej, Ziemi lżej" skierowany został do szkół podstawowych z gminy Wysoka. Jego celem jest pokazanie uczniom gminnych szkół, jak segregacja i ponowne wykorzystanie odpadów mają istotne znaczenie dla ochrony środowiska. 

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu prac plastycznych z wykorzystaniem - z pozoru niepotrzebnych - odpadów. 

Rozstrzygnięcie konkursu przewidziano w czerwcu.

Polska Grupa Biogazowa, doceniając zaangażowanie społeczności lokalnej gminy Wysoka w propagowaniu wiedzy i świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, jest jednym ze sponsorów nagród w konkursie.