Kolejne odsłony akcji "Biuro PGB Eco – Friendly"

hero

Celem projektu "Biuro PGB Eco-Friendly" jest systematyczne wdrażanie prostych, ale mających istotne znaczenie dla ochrony środowiska ekologicznych rozwiązań.

Oprócz wielu inwestycji w odnawialne źródła energii (biogazownie, farmy fotowoltaiczne), Polska Grupa Biogazowa systematycznie wdraża działania, których celem jest przede wszystkim ochrona środowiska naturalnego, a także zwiększanie ekologicznej świadomości i budowanie eko-postaw, zarówno wśród pracowników, jak i kontrahentów.

W ramach projektu Biuro PGB Eco - Friendly wystartowaliśmy z kolejnymi eco-rozwiązaniami w naszym biurze.

 

⇒ AKUMULATORY ZAMIAST NOWYCH BATERII

W Polsce zużywamy ok. 300 mln jednorazowych baterii rocznie! Zawierają one szkodliwe substancje, m.in. metale ciężkie takie jak: ołów, rtęć czy kadm. Zużyte baterie należą do grupy odpadów niebezpiecznych zarówno dla człowieka, jak i środowiska naturalnego. 

W naszym biurze ograniczyliśmy liczbę jednorazowych baterii. Zastąpiliśmy je przyjaznymi dla środowiska i ekonomicznymi akumulatorami wielokrotnego użytku. To synonim energii odnawialnej — można je ładować nawet 2100 razy!

 

⇒ BĄDŹ EKO – ZREZYGNUJ Z FOLIÓWEK

Rozkładają się aż 500 lat. Tylko 10% tzw. foliówek jest przetwarzanych, pozostała część trafia na wysypiska śmieci, do rzek i oceanów, gdzie stanowią śmiertelnie zagrożenie dla zwierząt. 

W naszej firmowej kuchni pojawiły się torby wielokrotnego użytku oraz woreczki na warzywa i owoce. Można je wypożyczyć na czas zakupów na pobliskim bazarku czy w sklepie.
Liczymy, że wprowadzenie powyższego rozwiązania pomoże Nam pożegnać  się z jednorazowymi torebkami i zadbać o naszą planetę.

 

⇒ OSZCZĘDZAJ PAPIER

W ramach akcji wprowadziliśmy narzędzie PaperCut, które pozwala efektywnie zarządzać drukiem.  Natomiast ze zużytych jednostronnie kartek powstają nowe eko-notesy PGB.

 

Przed nami jeszcze wiele nowych rozwiązań, które pomogą w stworzeniu przyjaznej  i ekologicznej przestrzeni w pracy, ale przede wszystkim stanowić będą kolejną cegiełkę w walce o środowisko naturalne.

 

© Zdjęcie tytułowe: unplash.com